Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ และค่านิยม
    โครงสร้าง วสท.
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

 09.09.63 กิจกรรมช่วยเหลือสังคม CSR
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร จัดทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม CSR ณ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย จังหวัดนครนายก
 10.08.63 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 24.07.63 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  นำคณะผู้บริหาร กระทำพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 24.07.63 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เข้าร่วมพิธีถวายพระพร  ณ อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 15.07.63 รับมอบเครื่อง Access Thermal Scan
เมื่อวันที 15 กรกฎาคม 2563 พลเอก นเรนทร  สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับมอบ เครื่อง Access Thermal Scan ซึ่งสามารถสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้อย่างรวดเร็ว มอบให้ สปท .รวมจำนวน 5 ชุด จาก นายอัชยะ  ฉันจิตกุล ผู้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราฟฟิก  เซนเตอร์  โดย  พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  เข้าร่วมรับมอบ ณ อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 02.06.63 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะผู้บริหาร กระทำพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 02.06.63 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยมี พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เข้าร่วมพิธีถวายพระพร  ณ อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 20.05.63 บันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  2563 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีอศิรวาท กับ คณะผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ สทท.ช่อง 11
 12.05.63 พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2563  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563  ให้แก่ ศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ คือ นาย จรัลธาดา  กรรณสูต  องคมนตรี ( นศ.วสท.รุ่นที่ 38 ) โดย  พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ นักศึกษา และนายทหารนักเรียน ของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  มอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563  ณ ห้องรับรอง ทำเนียบองคมนตรี
 12.05.63 พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2563  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563  ให้แก่ ศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ คือ นาย อนุกูล  เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ( นศ.วสท.รุ่นที่ 47 ) โดย  พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ นักศึกษา และนายทหารนักเรียน ของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  มอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563  ณ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
 24.04.63 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 64 ปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2563  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 64 ปี  โดยมี พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธี
 24.04.63 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานของรัฐ
เมื่อวันที 24 เมษายน 2563 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 16.03.63 ผบ.วสท.สปท. มอบแนวทางการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจาก ไวรัส COVID-19
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุณามอบแนวทางการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 ให้กับ กำลังพล วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส บก.ทท. รุ่นที่ 17  และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ 1 ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 11.03.63 ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยม สปท.
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 พลเอก  พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยการศึกษาของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ วสท.สปท. รับผิดชอบทั้งสามหลักสูตร พร้อมมอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงาน โดยมี พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ
 02.03.63 มอบรางวัล
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร มอบรางวัลให้นักกีฬาแบดมินตัน ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา บก.ทท. ครั้งที่ 57 ได้แก่ จ.ส.อ.สุรพัศ  คำแก้ว  /  จ.ส.อ.หญิง จามรี  คำแก้ว /ส.อ.อรรณนพ  เชื้อศรี
 19.02.63 วสท. ร่วมใจทำความสะอาด ตามโครงการ 5 ส
เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563  พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้มีความสะอาด ตามโครงการ 5 ส
 06.01.63 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องวันขึ้นปีใหม่ 2563
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 พลเรือโท  ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ บริเวณสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 26.12.62 การประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร วสท.สปท.
เมื่อวันที 26 - 27 ธันวาคม 2562 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ได้กรุณาเป็นประธาน เปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร วสท.สปท. ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 12.12.62 กิจกรรมจิตอาสา วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ข้าราชการ พนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคูคลอง และแนวรั้ว วสท. สปท.” โดยการทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 03.12.62 กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วม กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย การตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากวัดกาญจนาสิงหาสน์วรวิหาร พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และ กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
 02.12.62 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคูคลอง และแนวรั้ว สปท.”
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคูคลอง และแนวรั้ว สปท.” โดยการทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 27.11.62 คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วปอ. มาเลเซีย รับฟังบรรยายสรุป
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และคณะผู้บังคับัญชา ร่วมให้การต้อนรับ  First Admiral Mohd Fadzli Kamal Bin Mohd Mohaldi หัวหน้าคณะนำนักศึกษาหลักสูตร วปอ. มาเลเซีย จำนวน 65 คน เข้ารับการบรรยายสรุป และตอบข้อซักถาม ของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้องพิบูลสงคราม วปอ.
 03.10.62 ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะข้าราชการ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 พลเรือโท  ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ คณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน  ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 30.09.62 พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ให้แก่ พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารท่านใหม่ ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 17.09.62 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน 1 คน นางสาว พิมณัฐชา หงษาวง  เป็น สิบตรีหญิง โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 02.09.62 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 คน เรือโทหญิง ศิริลักษณ์  หอมกระจุย เป็น เรือเอกหญิง  โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 28.08.62 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 07.08.62 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ วสท.สปท. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563
 24.07.61 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 11.07.62 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 คน ร้อยโทหญิง รพีพรรณ  อภิชาตินนท์  เป็น ร้อยเอกหญิง โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 05.05.62 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2 คน พันตรีหญิง อนัญญา อ่ำกลิ่น  และ นาวาอากาศตรี พิษณุ วัฒนพานิช เป็น พันโทหญิง และ นาวาอากาศโท โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 27.05.62 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยม วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ กรุณามาตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดย เข้าชม ห้องบรรยาย และอาคารกองจำลองยุทธ โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ
 17.05.62 มอบประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารและคณะ เข้าพบ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ./ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 (นศ.วสท.รุ่นที่ 47) เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะที่ท่านได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จในสายงานวิชาชีพของตน เป็นผู้ที่เสียสละ กระทำคุณประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติ ประจำปี 2562
 24.04.62 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 63 ปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2562  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 63 ปี  โดยมี  พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ
 23.04.62 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานของรัฐ
เมื่อวันที 23 เมษายน 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 18.04.62 พิธีสรงน้ำพระ ฟังธรรม ตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 พลตรี ทนงศักดิ์ รองทิม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำกำลังพล วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมฟังธรรม ตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ จัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 11.04.62 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562  พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 28.02.62 ซ้อมระบบป้องกันอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร จัดการซ้อมระบบป้องกันอัคคีภัย การขนย้ายอุปกรณ์กรณีประสบอัคคีภัย ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 28.02.62 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในส่วนของ ทบ.
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พลเรือโท วุุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ (ทบ.)
 14.02.62 อวยพรวันคล้ายวันเกิด ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พลตรี ทนงศักดิ์  รองทิม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 06.02.62 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในส่วนของ ทบ.
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พลเรือโท วุุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ (ทบ.)
 04.02.62 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 พลเรือโท วุุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
 16.01.62 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ
เมื่อวันที่  16 มกราคม 2562  พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ ในพื้นที่ในส่วนพื้นที่ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รับผิดชอบ ร่วมกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 15.01.62 การประชุม เตรียมการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที 15 มกราคม 2562 พลอากาศตรี อนุุกูล อัครธรรม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 04.01.62 การแสดง ชุดเซิ้งปั้งไฟ โดย ข้าราการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในการงานเลี้ยงกำลังพลสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมการแสดง ชุดเซิ้งปั้งไฟ โดยมีกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหารเป็นผู้แสดงทั้งหมด
 04.01.62 การแข่งขันกองเชียร์ เรื่อง แก้วหน้าม้า โดย ข้าราการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมการแข่งขันกองเชียร์ เรื่อง แก้วหน้าม้า ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี โดยมี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศูนย์ศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ และสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เข้าร่วมแข่งขัน ในการแข่งขันครั้งนี้
 04.01.62 การแข่งขันเชื่อมความสามัคคีสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และแข่งขันกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี โดยมี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศูนย์ศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ และสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เข้าร่วมแข่งขัน ในการแข่งขันครั้งนี้
 03.01.62 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ ในประเทศ
 26.12.56 อวยพร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2562
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 พลตรี ทนงศักดิ์ รองทิม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนธิการทหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ขอรับพรจาก พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2562
 12.11.61 คณะอาจารย์ และนักศึกษา นศ.หลักสูตร วสท.ญี่ปุน เยี่ยมชมกิจการ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วสท.ญี่ปุ่น จำนวน 31 นาย เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรสรุุปเกี่ยวกับ Organization Structure and Educational Content ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 07.11.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 7พฤศจิกายน  2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 คน พันตรี ธารวิทย์  เสวกดรุณทร และ พันตรี วราทิตย์  บุญประสพ เป็น พันโท และ  พันจ่าอากาศเอก สุวิจักขณ์ ศักดิ์ดี เป็น เรืออากาศตรี โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 02.11.61 รอง เสธ.สปท. ตรวจความพร้อมของการจัดทำคุรุภัณฑ์ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 พลตรี สมควร สาคร รอง เสธ.สปท. และคณะ  เข้าตรวจความพร้อมของการจัดทำคุรุภัณฑ์ ของ วสท.สปท. เพื่อ เตรียมความพร้อม ในการรับตรวจต่อไป
 22.10.61 รอง ผบ.ทสส.(1) เยี่ยมชมกิจการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (1) นำคณะ เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  คณะผู้บริหารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม
 16.10.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 คน  พันโท โอภาส  อัตตะนันท์  เป็น พันเอก โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 13.10.61 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำ ข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)
 13.10.61 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2561 พลอากาศตรี อนุุกูล อัครธรรม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำ ข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
 12.10.61 ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 พลเอก  นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และนำคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยม กิจการของวิทยาลัยฯ
 10.10.61 ตักบาตร และฟังธรรม
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำคณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วม ฟังธรรม และตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 09.10.61 เสนาธิการ วสท.สปท. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบรอบ 48 ปี
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 พลตรี ศุภธัช นรินทรภักดี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และหัวหน้าคณะ ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบรอบ 48 ปี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก อาคาร 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 09.10.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 คน  ร้อยตรี ธวัฒชัย  เรืองรุ่ง เป็น ร้อยโท โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 04.10.61 ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะข้าราชการ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 พลเรือโท  วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ คณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน  ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 01.10.61 พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 พลโท พร ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ให้แก่ พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารท่านใหม่ ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 01.10.61 วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ไซเบอร์ทหาร ครบรอบ 1 ปี
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 พันเอกทักษิณ  สิริสิงห รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนวิทยาลัยเสนาธิการหาร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ไซเบอร์ทหาร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 7 กองบัญชาการทหารสูงสุด (ถนนแแจ้งวัฒนะ)
 05.09.61 คณะอาจารย์ และนักศึกษา นศ.หลักสูตร Air fore commond & Stasff college อินโดนีเซีย เยี่ยมชมกิจการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 พลโท พร ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร Air fore commond & Stasff college ประเทศIndonesia ณ อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 07.07.61 ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2561 พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9
 20.07.61 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2561 พลโท พร ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้วยการจัดทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดพรหมวงศาราม
 17.07.61 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 21.06.61 คณะอาจารย์ และนักศึกษา National Defence University of the Republic of Korea เยี่มชมกิจการ วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะอาจารย์ และนักศึกษา National Defence University of the Republic of Korea เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และชมกิจการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลโท พร ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และคณะอาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 16.05.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน 1 นาย ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก จิตสรา อัศอารีย์  ประจำ สปท. ทำหน้าที่ นายทหารสัญญาบัตร เป็น เรืออากาศตรี  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 11.05.61 ฟังธรรม และตักบาตร
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำคณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วม ฟังธรรม และตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี พลเอกสุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันปประเทศ เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 10.05.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน  จำนวน 2 นาย ได้แก่ สิบเอก อำนาจ  พงษ์อารีย์  เป็น จ่าสิบตรี  และ นายพิศาสตร์ ดวงโต  พนักงานราชการ เป็น สิบตรี  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 24.04.61 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 62 ปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2562  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 62 ปี  โดยมี พลเอก ยศนันท์  หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารูงสุด เป็นประธานในพิธี โดยมี พลโท พร ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ
 24.04.61 พิธีมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2561 ในปีนี้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ได้จัดพิธีมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ให้กับศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ คือ นายชูเกียรติ  มาลินีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นศ.วสท.รุ่นที่ 45) โดยมี พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี
 24.04.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 คน  นาวาอากาศโท ชณัต  แก้วเจริฐ ร.น  เป็น นาวาเอก โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 10.04.61 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 02.04.61 พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 พลโท วัลลพ แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ให้แก่ พลโท พร ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารท่านใหม่ ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 27.03.61 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานของรัฐ
เมื่อวันที 27 มีนาคม 2561 พลโท วัลลพ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 19.03.61 แสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 พลอากาศตรี กระมล  ทองประมูล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ แสดงความยินดี กับ  พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย อัตรา พลเอก
 14.03.61 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ
เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2561  นาวาอากาศเอก ชนินทร  เฉลิมทรัพย์ รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 09.01.61 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.ทบ.
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.ทบ. ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 08.01.61 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ ในประเทศ
 27.12.60 อวยพร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2561
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 พลอากาศตรี กระมล  ทองประมูล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนธิการทหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการหาร รุ่นท่ 59  ขอรับพรจาก พลโท วัลลภ  แดงใหญ่  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2560
 21.12.60 ฟังธรรม และตักบาตร
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 พลเรือตรี ประวิณ จิตตินันทน์  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำคณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วม ฟังธรรม และตักบาตรประจำเดือนธันวาคม โดยมี พลเอกสุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันปประเทศ เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 07.12.60 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน 1 คน  นายปิยะพันธุ์  เชียงศรี เป็น สิบตรี โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 01.12.60 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ ในประเทศ
 08.11.60 สวัสดิการกำลังพล วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้ง และมอบของขวัญวันเกิดกำลังพล รอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
 07.11.60 ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 พลเอก สุรสิทธิ์  ถาวร  ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และนำคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยม กิจการของวิทยาลัยฯ
 06.11.60 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน พันจ่าเอก จำนวน 2 นาย ได้แก่ พันจ่าโท จตุพร  โกศล และ พันจ่าโท จตุรมิตร  เพียรดำรงศักดิ์ และ พันจ่าอากาศเอกหญิง ให้แก่ พันจ่าอากาศโทหญิง ปาณิศา  ใจแจ้ง  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 02.11.60 ฌาปนกิจศพ บิดา จ.ส.อ.หญิงอุษา มั่นเจียม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นาย โปรด  มีวัตร บิดา จ่าสิบเอกหญิง อุษา  มั่นเจียม ณ วัดอัมฤต  จังหวัดนนทบุรี
 01.11.60 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ
เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2560  ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 31.10.60 สวดอภิธรรมศพ บิดา จ.ส.อ.หญิงอุษา มั่นเจียม
เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม ศพ นาย โปรด  มีวัตร บิดา จ่าสิบเอกหญิง อุษา  มั่นเจียม ณ บ้านพัก  จังหวัดนนทบุรี
 03.10.60 พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2569 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ให้แก่ พลโท วัลลภ แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารท่านใหม่ ณ ห้องโถง อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 11.08.60 วสท.ร่วมกิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2560 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำข้าราชการร่วมกิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)
 11.08.60 รอง ผบ.วสท.สปท. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  จัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 10.08.60 อวยพรวันคล้ายวันเกิด ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 อวยพระเนื่องในวันคล้าวันเกิด พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 31.07.60 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 27.07.60 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พลโท วรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58  และข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 26.07.60 บันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9
เมื่อวันที่ 26 กรกรฎาคม  2560 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีอศิรวาท กับ คณะผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9  ณ สทท.ช่อง 11
 05.07.60 บันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 5 กรกรฎาคม  2560 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับ คณะผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ณ สทท.ช่อง 11
 07.06.60 คณะนายทหารนักเรียน จาก Repulic of Korea joint Forces Staff College ชมกิจการ วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560  Brig.Gen.Hong  Sungho นำคณะ  Repulic of Korea joint Forces Staff College เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และชมกิจการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และคณะอาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 15.05.60 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานของรัฐ
เมื่อวันที 15 พฤษาคม 2560 พลโทวรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 24.04.60 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 61 ปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2561  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 61 ปี  โดยมี พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธี และในปีนี้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ได้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2560 รวม 3 ท่าน  และกำหนดพิธีมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ โดยมี พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งได้แก่ 1.นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงแลการบินเกษตร (วสท.รุ่นที่ 41) 2.นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (วสท.รุ่นที่ 45) และ พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (วสท.รุ่นที่ 46)
 11.04.60 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560  พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 21.03.60 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน 1 คน สิบโทหญิง จิรัชญา สวนแก้ว เป็น สิบเอกหญิง และร่วมแสดงความยินดี กับ พันเอกณัฐพัชร์ หลักทรัพย์ รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร (อัตรา พลตรี) และ แสดงความยินดี กับ ข้าราชการดีเด่น จำนวน 2 คน ได้แก่ นาวาอากาศเอก ปิยะ จารุอารยนันท์ และ จ่าสิบเอกหญิง อุษา มั่นเจียม ตลอดจน แสดงความยินดี กับ สิบตรี กิตติรัตน์ อินทรรักษ์ ที่สามารถสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน กองหนุน เป็นสัญญาบัตร ประจำปี 2560  ตำแหน่ง ประจำแผนกคลัง กองคลัง  กรมการขนส่งทหารบก โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 15.02.60 รอง ผบ.ทสส.(3) เยี่ยมชมกิจการ กองจำลองยุทธ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 พลอากาศเอก สุทธิพันธ์  กฤษณคุปต์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (3) นำคณะ เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลโท วรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ นาวาอากาศเอก ชนินทร เฉลิมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม
 06.01.58 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 พลเรือตรี  คงคา  เทพกุญชร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ ในประเทศ ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 2
 29.12.59 อวยพรปีใหม่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 พลอากาศตรี กระมล ทองประมูล เสนาธิการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 ขอรับพรจาก พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 27.12.59 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหารชั้นประทวน
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน 3 คน ได้แก่ ชั้นยศ สิบเอก ให้แก่ สิบโท สุเมธ  สิทธิศรีจันทร และ สิบโท อรรณนพ เชื้อศรี  และ ชั้นยศ จ่าอากาศเอกหญิง  ให้แก่ จ่าอากาศโทหญิง ชนิตา อบอุ่น  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 27.12.59 พิธีทำบุญ - ฟังบรรยายธรรม และตักบาตร น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่  27 ธันวาคม  2559  พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ  เข้าร่วมพิธีทำบุญ - ฟังบรรยายธรรม และตักบาตร น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี โดยมี พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 01.12.59 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่  1 ธันวาคม  2559  พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี โดยมี พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
 30.11.59 วสท. ออกกำลังกายตามนโยบาย นรม.
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหารออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ รับสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี
 22.11.59 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหารสัญญาบัตร
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ได้แก่ ชั้นยศ นาวาอากาศเอก ให้แก่ นาวาอากาศโท ดอน  คล้ายทับทิม และ ชั้นยศ ร้อยโท ให้แก่ ร้อยตรี ชัชวาล  แสนสุทธิ์  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 14.11.59 ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 พลเอก สุรสิทธิ์  ถาวร  ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และนำคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลโท วรพล  เยี่ยมแสงทองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมภารกิจของวิทยาลัยฯ
 25.10.59 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหารสัญญาบัตร
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ได้แก่ ชั้นยศ พันเอก ให้แก่ พันโทวิทยา เดชฉ่ำ และ นาวาอากาศเอก ให้แก่ นาวาอากาศโท ศีพัฒน์ นามวัฒน์  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 20.10.59 กิจกรรมย้อมผ้าสีดำให้กำลังพล วสท.สปท.
เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2559  พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร จัดกิจกรรมย้อมผ้าสีดำให้กำลังพล เนื่องจาก กำลังพล ขาดแคลนเสื้อผ้าสีดำ ประกอบกับหาซื้อยากและมีราคาสูง
 14.10.59 ผบ.วสท.สปท.นำ นศ.วสท.รุ่นที่ 58 ยืนถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2559  พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร  ยืนถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 14.10.59 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
เมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2559  พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมี พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี
 13.10.59 พิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
เมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2559  พลเรือตรี  คงคา  เทพกุญชร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ เข้าร่วมพิธีร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมี พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี
 13.10.59 วสท. ร่วมใจทำความสะอาด ตอบสนองโครงการ 5 ส
เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2559  พลโท วรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้มีความสะอาด น่าอยู่ตอบสนองโครงการ 5 ส
 10.10.59 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 พลโท วรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวนทั้งสิ้น 6 คน  พันจ่าอากาศเอก ๑ นาย ได้แก่ พันจ่าอากาศโท ฐิติพันธ์  เหมือนศรี / จ่าสิบเอกหญิง ๑ คน ได้แก่ จ่าสิบเโทหญิง สุภารัตน์  แคล้วโยธา /พันจ่าโท จำนวน 2 นาย ได้แก่ พันจ่าตรี จตุพร  โกศล และ พันจ่าตรี จตุรมิตร  เพียรดำรงศักดิ์ ,  พันจ่าอากาศโทหญิง ให้แก่ พันจ่าอากาศตรีหญิง ปาณิศา  ใจแจ้ง  และ ชั้นยศ สิบตรี ให้แก่ นายกิตติรัตน์  อินทร์รักษ์  โดยมีข้าราชการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้
 03.10.59 พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ให้แก่ พลโท วรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารท่านใหม่ ณ ห้องโถง อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 28.09.59 งานเลี้ยงเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่  28 กันยายน 2559 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในงานเลี้ยงอำลา เนื่องจากเกษียณอายุราชการสำหรับในปี 2558 ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 15.09.59 บรรยายธรรม
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นาวาอากาศเอก กระมล ทองประมูล รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีบรรยายธรรมเทศนา การปาฐกธรรม แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  โดย  พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย/ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.
 14.09.59 แสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2559 พลตรี วรพล เยี่ยมแสงทอง รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร แสดงความยินดี กับ พลโท เจิดวุธ คราประยูร ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 09.09.59 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน จำนวน 1 คน ได้แก่ชั้นยศ สิบโท หญิง ให้แก่ สิบตรี หญิง อภิญญา อยู่สิงห์  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 07.09.59 แถลงผลงานบูรณาการตำราด้านการปฏิบัติการร่วม 2559
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 พลโท สุรสิทธิ์  ถนัดทาง รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีปิดการแถลงผลงานบูรณาการตำราด้านการปฏิบัติการร่วม 2559  ณ ห้อง บัณฑิตวิทยาลัย  บก.สปท.
 01.09.59 แถลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุนอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
 17.08.59 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2559  ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
 02.08.59 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีนาถฯ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะอาจารย์ ข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 ร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินาถฯ เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 12 สิงหาคม ครบ 84 พรรษา  ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 09.08.59 รอง ผบ.วสท.สปท. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 พลตรี วรพล เยี่ยมแสงทอง รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  จัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 03.11.57 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2559 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ได้แก่ ชั้นยศ  พันเอก ให้แก่ พันโท มีชัย เหมือนศรี ชั้นยศ ร้อยโท ให้แก่ ร้อยตรีหญิง จารุพร ขุมทอง และร้อยตรีหญิง รพีพรรณ อภิชาตนนท์ โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 10.06.59 คณะนายทหารนักเรียน จาก Repulic of Korea joint Forces Staff College ชมกิจการ วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 Col.Park Jong Sam นำคณะ  Repulic of Korea joint Forces Staff College  เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และชมกิจการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และคณะอาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 09.06.59 ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ  และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิ.ย.2559
 05.06.59 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐร่วมกันประดับธง เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559  ข้าราชการ พนักงานของรัฐ  ร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการประดับธงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิ.ย.2559
 02.06.59 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการ และครอบครัวที่เสียชีวิต
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี  เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการ และครอบครัวที่เสียชีวิต ระหว่าง พ.ศ.2558 - 2559 ณ วัดพรหมวงศาราม ดินแดง กทม.
 25.05.59 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานของรัฐ
เมื่อวันที 25 มิถุนายน 2558 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 24.05.59 ฌาปนกิจศพมารดา จ.ส.อ.หญิงอุษา มั่นเจียม
เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2559 พันเอก ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์ รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นาง ลำยงค์  มีวัตร  มารดา จ่าสิบเอกหญิง อุษา  มั่นเจียม ณ วัดอัมฤต  จังหวัดนนทบุรี
 24.05.59 เสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมส่วนควบคุมการฝึกจำลองยุทธ
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร เข้าตรวจเยี่ยมส่วนควบคุมการฝึกร่วมกองทัพไทย โดยมี กำลังพลของ วิทยาลัยเสนาธิการทหารเข้าสนับสนุนการฝึกร่วม บก.ทท. ณ อาคาร 3 บก.ทท. ถนนแจ้งวัฒนะ
 23.05.59 การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม กันยายน 2559 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี  โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นผู้บริหารของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย มีคณะอาจาย์วิทยาลัยเสนาธิการทหารเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ณ สนามกอล์ฟธูปเตมีย์
 19.05.59 สวดพระอภิธรรมศพศพมารดา จ.ส.อ.หญิงอุษา มั่นเจียม
เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2559  พลตรี  วรพล  เยี่ยมแสงทอง รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐเข้าร่วมสวดพระอภิธรรมศพ นาง ลำยงค์  มีวัตร  มารดา จ่าสิบเอกหญิง อุษา  มั่นเจียม  จังหวัดนนทบุรี
 13.05.59 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน  ชั้นยศ จ่าสิบเอก จำนวน 3 นาย ให้แก่ จ่าสิบโท เภาเพชร  หุ่นแก้วชมพู จ่าสิบโท อดิสร  จ้อยศิริ จ่าสิบโท สุเทพ  สวนแก้ว และประดับยศ จ่าสิบโท ให้แก่ จ่าสิบตรี เกรียงไกร  สุวรรโณ  โดยมีข้าราชการร่วมแสดงความยินดี
 12.05.59 งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง ของ สปท.ประจำปี 2559 วันที่ 2
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 พล.ท.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในการเสวนาวิชาการ เรื่อง การคลี่คลายความขัดแย้งแลกระบวนการสันติภาพ โดยมี นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 เข้าร่วมเสวนาเรื่อง การคลี่คลายความขัดแย้งแลกระบวนการสันติภาพ และเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องบรรยายชั้น 4 อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 11.05.59 งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง ของ สปท.ประจำปี 2559 วันที่ 1
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง ของ สปท. โดยมี พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์  ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน
 28.04.59 บรรยายธรรม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 พันเอก ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์ รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีบรรยายธรรมเทศนา การปาฐกธรรม แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 26.04.59 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 คน ได้แก่ จ่าสิบเอก ธวัฒชัย  เรืองรุ่ง เป็น ร้อยตรี  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 22.04.59 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 60 ปี
เมื่อวันที่ 22 เมษายน  2559 พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 60 ปี  มีการจัดประกอบพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา  หน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
 08.04.59 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559  พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 08.04.59 ผบ.วสท.สปท.เยี่ยมคาราวะ รมต.กระทรวงแรงงาน
เมื่อวันที่  8 เมษายน  2559 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะข้าราชการ อาจารย์ เข้าคาราวะ พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธานศิษย์เก่าวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  เนื่องในวันสงกรานต์
 15.02.58 พิธีมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่น หัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รับมอบ เครื่องฟื้นคืนคลื่น หัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) จาก นายแพทย์ อนุชา  เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ ห้องรับรอง (1) อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 01.02.59 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ.
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ. ในประเทศ ณ ห้องรับรอง (1) อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 28.01.59 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 พลตรี ปิยพงศ์  พันธ์โกศล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปี 2559  ณ รับรอง  อาคาร วิทยาลัยเสนธิการทหาร
 13.08.59 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 25589 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย ได้แก่ ชั้นยศ เรืออกาศโท ให้แก่ เรืออากาศตรี คมคิด  ฤทธิ์วงษ์ และนายทหารประทวน จำนวน 1 นาย ได้แก่ชั้นยศ สิบเอก ให้แก่ สิบโท ภาศุ  เปาะฉลวย  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 04.01.59 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปี 2559  ณ รับรอง  อาคาร วิทยาลัยเสนธิการทหาร
 04.01.59 อวยพรปีใหม่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 พลตรี ปิยพงศ์ พันธุ๋ โกศล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 ขอรับพรจาก พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 28.12.58 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 พลตรี ปิยพงศ์ พันธุ๋ โกศล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ บริเวณสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 16.12.58 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 คน ได้แก่ นาวาโท ชัยยุทธ  วิเศษสุวรรณ  เป็น นาวาเอก  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 15.12.58 พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ มารดาภรรยา ผบ.วสท.สปท.
เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2558  พลเอก สุจินดา  คราประยูร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นางวารุณี บิณฑสันต์ มารดาของ พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผบ.วสท.สปท. ณ ศาลา ๑ วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 02.12.58 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2558  ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
 24.11.58 การประชุมวิทยากรการปฏิบัติการข่าวสาร ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นาวาอากาศเอก กระมล  ทองประมูล  รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุมกำลังพล เพื่อชี้แจงในประเด็นการปฏิบัติการข่าวสาร โดยมอบนโยบาย แนวความคิด ตลอดจนหลักการปฏิบัติ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 18.11.58 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 18 พฤษจิกายน 2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ เรือตรี และ เรือตรีหญิง ให้ พ.จ.อ.สมคิด  เอมน้อย และ จ.ต.หญิง มัณฑนา สุขคมขำ และเครื่องหมายยศประทวน พันจ่าตรี จำนวน 2 นาย ได้แก่ จ.อ.จตุพร  โกศล และ จ.อ.จตุรมิตร  เพียรดำรงศักดิ์ และ ชั้นยศ พันจ่าอากาศตรีหญิง ให้แก่ จ.อ.หญิง ปาณิศา  ใจแจ้ง  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 28.03.57 ฌาปนกิจศพมารดา ผอ.กอก.วสท.สปท.
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นางกุหรี่ งามศักดิ์สกุล มารดา พันเอก อุดม  งามศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการกองอำนวยการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ วัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร
 13.11.58 บรรยายธรรม
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 พลเรือตรี  เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีบรรยายธรรมเทศนา การปาฐกธรรม แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.
 04.11.58 ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 พลเอก สุภกิจ  นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมภารกิจของวิทยาลัยฯ
 03.11.58 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 3 พฤษจิกายน 2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน  ชั้นยศ จ่าสิบโท หญิง ให้แก่ จ่าสิบตรี หญิง สุภารัตน์  แคล้วโยธา  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 27.10.58 รอง ผบ.ทสส.(2) เยี่ยมชมกิจการ กองจำลองยุทธ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 พลเรือเอก ประสาน  สุขเกษตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (2) นำคณะ เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลตรี ปิยพงษ์ พันธุ์โกศล  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ นาวาอากาศเอก ชนินทร เฉลิมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม
 07.10.58 การพัฒนาระบบงานสารบรรณให้กับกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร จัดอบรมกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ในเรื่อง ระบบงาน และระเบียบสารบรรณ โดยพันเอก ศุภธัช  นรินทรภักดี ผู้อำนวยการกองวิทยาการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องบรรยาย  อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 28.09.58 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานของรัฐ
เมื่อวันที 28 กันยายน 2558 พลตรี ปิยพงศ์ พันธ์โกศล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 23.09.58 งานเลี้ยงสังสรรค์ข้าราชการ
เมื่อวันที่  23 กันยายน 2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร จัดเลี้ยงสังสรรค์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ภายใต้ชื่องาน "วสท. คืนความสุข ผูกพันรักสามัคคี" ด้วยบรรยากาศสนุกสนานและมีความรักความสามัคคี ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ
 22.09.58 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 คน ได้แก่ เรือตรีหญิง ศิริลักษณ์  หอมกระจุย เป็น เรือโท หญิง และ นายทหารประทวน จำนวน 1 นาย ได้แก่ ชั้นยศ  ชั้นยศสิบตรี  ให้แก่ นายรัตตพงษ์  มหาเกษตริน  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 22.09.58 แสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เมื่อวันที่  22 กันยายน  2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะศิษย์เก่าชมรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธานศิษย์เก่าวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 04.09.58 รอง ผบ.วสท.สปท. รับเข็มจิตวิทยาความมั่นคง
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 พลเอก สุรพันธ์ วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 115 ทั้งนี้ พลตรี ปิยพงษ์ พันธุ์โกศล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ได้รับเข็ม จิตวิทยาความมั่นคง กิตติมศักดิ์ ในครั้งนี้ ณ  อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 10.06.58 ผบ.วสท.สปท. นำกำลังพลร่วมกิจกรรม Bike for Mom
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมปั่นจักรยาน กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
 29.07.58 คณะนายทหาร The Fuhrungsakademie der Bundeswehr Command Staff College ชมกิจการ วสท.สปท.
เมื่อวันที่29 กรกฎาคม 2558  Major General Achim Lidsba ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการเยอรมัน (The Fuhrungsakademie der Bundeswehr Command Staff College)และคณะ  เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และชมกิจการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และคณะอาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 21.07.58 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน จำนวน 2 นาย ได้แก่ ชั้นยศ สิบตรีหญิง ให้แก่ น.ส.กัญญพัฒน  พรายแสง และ จ่าอากาศตรีหญิง สมพร  ปุณณเกษมโรจน์ โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 09.07.58 การแนะนำกำลังพลให้ประโยชน์สื่อออนไลน์
เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม  2558 พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการชี้แจง แนะนำกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหารใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวัน และแนะนำเว็บไซต์วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ,facebook วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รักในหลวง โดยมี นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นผู้บรรยาย
 06.07.58 การประชุมวิทยากรการปฏิบัติการข่าวสาร ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นาวาอากาศเอก อำนวย  ศรีวงศ์ รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุมกลุ่มวิทยากรการปฏิบัติการข่าวสาร ครั้งที่ 1 โดยมอบนโยบาย แนวความคิด ตลอดจนหลักการปฏิบัติ ณ ห้องรองเสนาธิการทหาร 1 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 16.06.58 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน จำนวน 3 นาย ได้แก่ ชั้นยศ  ชั้นยศจ่าสิบตรี ให้แก่ สิบเอก เกรียงไกร สุวรรโณ  ชั้นยศ จ่าอากาศโท ให้แก่  จ่าอากาศตรี ธนกฤต  น้อยบรรดิษฐ์  และ จ่าอากาศตรีหญิง ชนิตา  อบอุ่น โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 10.06.58 ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 พลตรี ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ ออกกายบริหารเพื่อรักษาสุขภาพ และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะข้าราชการ ณ บริเวณห้องโถง อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 26.05.58 การประชุม ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2558 พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา /คณะกรรมการจัดการความรู้ และ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ วสท.สปท.  ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 23.02.61 ข้าราชการทัศนศึกษา จัวหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่  23-24 พฤษภาคม 2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พร้อมครอบครัว เดินทางทัศนศึกษา สวนเสืศรีราชา / หาดจอมเทียน /วัดนเขาชีจันทร์ และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ "พฤษภาฮาวาย บันเทิงใจ วสท. ระหว่างข้าราชการ ตลอดจนครอบครัว ณ โรงแรมซิกม่ารีสอร์ท พัทยา
 06.05.58 พิธีเปิดสัปดาห์วิชาการความมั่นคง เรื่อง พลังงานทดแทน กับ ความมั่นคงของชาติ
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์วิชาการความมั่นคง เรื่องพลังงานทดแทน กับ ความมั่นคงของชาติ ณ ห้องประชุมพิบูลย์สงคราม อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลเอก พลเอก สุรพันธ์ วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ และ พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 ตลอดจนข้าราชาการ เข้าร่วมกิจกรรม
 07.05.58 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พลังงานขยะก้าวต่อไปของพลังงานทดแทน
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 ตลอดจนข้าราชาการ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการความมั่นคง โดยเข้ารวมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พลังงานขยะก้าวต่อไปของพลังงานทดแทน ณ ห้องประชุมพิบูลย์สงคราม อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลเอก พลเอก สุรพันธ์ วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ และ พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 ตลอดจนข้าราชาการ เข้าร่วมกิจกรรม
 29.04.58 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2558  พันเอก คมศักดิ์  เจียมวัฒนาเลิศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและแผน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคของข้าราชการ นักศึกษา วสท.สปท. จำนวน 30,004 บาท ให้แก่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรัฐบาลเป็นผู้รับมอบ ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
 24.04.58 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 59 ปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2558 พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกีรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าวิทยาลัยเสนาะการทหารที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ รวม 5 ท่านให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2558 และได้มอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
 24.04.58 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 59 ปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2558 พลเอก สมหมาย  เกาฏีระ เสนาธิการทหาร  ประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 59 ปี  มีการจัดประกอบพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา  หน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
 07.04.58 พิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558  พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 02.04.58 ถวายภัตตาหารเพลถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 พลตรี ปิยพงศ์ พันธุ๋ โกศล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ วัดชูชิตธรรมาราม พระอารามหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
 02.04.58 พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 610 รูปถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2558 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 610 รูปถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
 23.03.58 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา วสท.สปท.
เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ พลตรี รัตนชัย สุวรรณเทศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หัวหน้าคณะผู้ตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา สปท. ซึ่งนำคณะผู้ตรวจการประกันคุณภาพของ สปท. เข้าตรวจการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 20.02.58 ตรวจมาตรการประหยัดพลังงาน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะจเรทหาร เข้าตรวจการประหยัดพลังงาน ของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลตรี ปิยพงศ์ พันธ์โกศล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารให้การต้อนรับ
 18.02.58 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ.
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 พันเอก อุนฤทธิ์ นวลอนงค์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ.  ณ ห้องเรียนบัณฑิต  อาคาร ศูนย์ศึกษาทางยุทธศาสตร์
 12.02.58 ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะข้าราชการ
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง แลกเปลียนความคิดเห็น ในประเด็นการพัฒนาหน่วยงาน สวัสดิการ ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ณ อาคารกองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ชั้น 4
 02.02.58 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ.
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 พลเรือตรี เจริญพล  คุ้มราษี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ.  ณ ห้องเรียนบัณฑิต  อาคาร ศูนย์ศึกษาทางยุทธศาสตร์
 06.01.58 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 พลเรือตรี เจริญพล  คุ้มราษี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ  ณ ห้องรับรอง (1) อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 27.01.58 การประชุมการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเทียวไทย
เมื่อวันที่  27 มกราคม 2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเทียวไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC โดยมีผ้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเทียวเข้าร่วมการระชุม โดยจัด ณ ห้องประชุม วสท.สปท.
 23.01.58 งานเลี้ยงสังสรรค์ข้าราชการ
เมื่อวันที่  23 มกราคม 2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร จัดเลี้ยงสังสรรค์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ภายใต้ชื่องาน "สุขกันเถอะเรา" ด้วยบรรยากาศสนุกสนานและมีความรักความสามัคคี ณ ห้องอาหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 18.01.58 วางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี  เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
 08.01.58 ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร บรรยายพิเศษ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 นายทหารนักเรียนหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ. และข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้องโถง  อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 06.01.58 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ ในประเทศ ณ ห้องรับรอง (1) อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 05.01.58 พิธีประดับเครื่องหมายราชองครักษ์เวร
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายราชองครักษ์เวร ให้แก่ พันเอก ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์ รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 26.12.57 งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2558
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ 2558
 26.12.57 การแข่งขันเชื่อมความสามัคคีสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และแข่งขันกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี โดยมี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศูนย์ศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ และสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เข้าร่วมแข่งขัน ในการแข่งขันครั้งนี้
 26.12.57 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ บริเวณสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 02.12.57 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะอาจารย์ และข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมกันจัดเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 02.12.57 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 27.11.57 ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รพ.ศิริราช
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 56 นำพานพุ่มทูลเกล้าฯ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ครบ 87 พรรษา ณ โรงพยาบาลศิริราช
 25.11.57 บันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับ คณะผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ณ สทท.ช่อง 11
 26.11.57 ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2557 ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ออกกายบริหารเพื่อรักษาสุขภาพ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทุกวันพุธ ณ บริเวณห้องโถง อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 21.11.57 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 21 พฤษจิกายน 2557 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน  ชั้นยศ จ่าสิบตรี หญิง ให้แก่ สิบเอก หญิง สุภารัตน์  แคล้วโยธา  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 17.11.57 ข้าราชการ วสท.สปท. อบรมการเพาะเห็ดแนวใหม่
เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2557 พันเอก อุนฤทธิ์ นวลอนงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา วสท.สปท. นำ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้ารับการอบรมการเพาะเห็ดแนวใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ ตลอดจนสร้างเสริมรายได้พิเศษ นอกเวลารชการ ณ สถานีเห็ด คลองสาม  จ.ปทุมธานี
 17.11.57 การประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2557 พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดหัวข้อการประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ วสท.สปท. ปีปีงบประมาณ 2558 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของ วสท.สปท. ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 07.11.57 ทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน  2557 พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ เข้าทดสอบความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนำมาพัฒนาปรับปรุงความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับรองรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
 03.11.57 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  2557 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน จำนวน 3 นาย ได้แก่ ชั้นยศ  พันจ่าเอก ให้แก่ พันจ่าเอก  ให้แก่ พันจ่าโทนาวี เชยชมศรี และพันจ่าโท ปณิธาน  หงสกุล ชั้นยศ พันจ่าอากาศโทให้แก่ พันจ่าอากาศตรี ฐิติพันธ์  เหมือนศรี โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 22.10.57 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร  ชั้นยศ เรือตรี  ให้แก่ พันจ่าเอก ประสิทธิ์ วงศ์ษา  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 21.10.57 ผอ.กองเอกสารวิจัย วสท.สปท. บรรยายแนะนำการจัดทำเอกสารวิจัย
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นาวาเอก ดร. รัฐฉัตร์  พุทธวัจน์ศิริ  ผู้อำนวยการกองเอกสารวิจัย วิทยาลัยเสนาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยาย แนะนำหมวดวิชาเอกสารวิจัย ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 15.10.57 วสท. ร่วมใจทำความสะอาด ตอบสนองโครงการ 5 ส
เมื่อวันที่  15 ตุลาคม 2557  พลตรี ปิยะพงษ์  พันธุ์โกศล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้มีความสะอาด น่าอยู่ตอบสนองโครงการ 5 ส
 08.10.57 ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 พลเอก สุรพันธ์ วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และนำคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลตรี ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมภารกิจของวิทยาลัยฯ
 29.09.57 พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ให้แก่ พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารท่านใหม่ ณ ห้องโถง อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 26.09.56 มอบโล่ที่ระลึกเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่  29 กันยายน 2557 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุณามอบโล่ที่ระลึกให้แก่ ร.ต.ชาติ แก้วโมรา เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
 05.09.57 การแข่งขันกอล์ฟชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเสนาธิการทหารเชื่อมความสามัคคี
เมื่อวันที่  5 กันยายน 2557 ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเสนาธิการทหาร จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี ของ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรเสนาธิการทหาร และผู้บริหารของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตลอดจนคณะอาจาย์วิทยาลัยเสนาธิการทหารเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ณ สนามบางกอกกอล์ฟคลับ แอนด์สปา รีสอร์ด จังหวัดปทุมธานี
 26.08.57 ข้าราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 เสนอผลงานวิจัยในนาม สปท.
เมื่อวันที่  26 สิงหาคม  2557 นาวาเอก รัฐฉัตร์ แหล่งสิน ผู้อำนวยการกองวิจัย และวิทยานินพธ์ วสท.สปท. (นศ.สจว.รุ่นที่ 114)นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการปฏิรูปสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม และพันเอก เกียรติศักดิ์ วิเวก นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 นำเสนอผลานวิจัย เรื่อง ความท้าทายการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดนกองทัพภาคที่ 2 ในการเข้าสู่ประชาคมเมืองและความมั่นคงอาเซียน และ พันเอก ธีระ ผดุงสุนทร นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การเสริมความมั่นคงของชาติด้วยพระพุทธศาสนา ในกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันวิชากาป้องกันประทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องบรรยาย วปอ.
 30.07.57 คณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2557 เข้าตรวจ 5 ส ของ วสท.
เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2557  พลตรี นเรนทร์  สิริภูบาล  ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2557 จากกรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดย วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมการต้อนรับ และ รับการตรวจประเมินผลกิจกรรม 5 ส ซึ่งมี กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา กองจำลองยุทธ กองวิจัยและวิทยานิพนธ์  กองวิทยาการ เข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2557
 18.07.57 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 พลอากาศโท ปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ได้แก่ ชั้นยศ จ่าสิบเอก ชัชวาล แสนสุทธิ์  เลื่อนยศเป็น ร้อยตรี /นางสาว รพีพรรณ อภิชาตนนท์ เป็น ร้อยตรีหญิง และ ประดับยศนายทหารชั้นประทวน ได้แก่ ส.ต.อำนาจ พงษ์อารีย์ เป็นสิบโท / นางสาวอภิญญา อยู่สิงห์ เป็น สิบตรีหญิง  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดีจำนวนมาก
 20.07.57 ซ้อมระบบป้องกันอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร จัดการซ้อมระบบป้องกันอัคคีภัย การขนย้ายอุปกรณ์กรณีประสบอัคคีภัย ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 01.07.57 การแนะนำระบบราชการของ วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 นาวาอากาศเอก อำนวย  สมวงศ์ เสนาธิการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการจัดฝึกอบรม การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ให้แก่ ข้าราชการ และพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้องบัณฑิต 2 อาคารศูนย์ศึกษาทางยุทธศาสตร์
 25.06.57 คณะนายทหาร Joint Staff College of Japan Seif - Defence ชมกิจการ วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557  Major General  Naohisa Fukase นำคณะอาจาย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ญีปุ่น  เข้าเยี่ยมคำนับ พลโท พนา ถนอมสิงห์ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และพลตรี เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น จากนั้น ได้นำนำคณะอาจาย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ญีปุ่น  เข้ารับฟังกาบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับ อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 ณ อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 24.06.57 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำหนังสือราชการ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2557  พันเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการกองวิทยาการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำหนังสือราชการ ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ แก่ ข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหา และ ข้าราชการ หน่วยข้างเคียง เช่น สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าร่วมรับฟัง นับเป็นการพัฒนาขีดควาสามารถของกำลังพล
 16.06.57 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  2557 พลอากาศโท ปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ได้แก่ นาวาอากาศโท ปิยะ จารุอารยนันท์ เป็น นาวาอากาศเอก / นาวาอากาศโท สามารถ หมัดนุรักษ์  เป็น นาวาอากาศเอก  และจ่าสิบเอกหญิง จารุพร ขุมทอง เป็น ร้อยตรีหญิง โดยมีข้าราชการแสดงความยินดีจำนวนมาก
 05.06.57 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2557 พลอากาศโท ปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน 4 คน นาย โดยมีข้าราชการแสดงความยินดีจำนวนมาก
 04.07.57 กิจกรรม 5 ส
เมื่อวันที่  4 มิถุนายน 2557 ข้าราชการ พนักงานของรัฐวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมใจจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงาน อาคาร และสภาพแวดล้อมของ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
 08.05.57 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2557 พลอากาศโท ปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ได้แก่ เรือโทวัลลภ วิริยาภรณ์ประภาส นายทหารบริการและขนส่ง กอก.วสท.สปท. เป็น เรือเอก และ เรืออากาศโทหญิง สุณี เผื่อกเอี่ยม ประจำ กวว.วสท.สปท. เป็น เรืออกาศเอกหญิง  และเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน 3 นาย ได้แก่ สิบเอก อดิสร จ้อยศิริ เป็น จ่าสิบตรี สิบเอกเภาเพชร หุ่นแก้วชมพู เป็น จ่าสิบตรี  และ สิบเอกสุเทพ สวนแก้ว เป็น จ่าสิบตรี โดยมีข้าราชการแสดงความยินดีจำนวนมาก
 24.04.57 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 58 ปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2557 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 58 ปี  มีการจัดประกอบพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา  หน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
 10.04.57 พิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที 10 เมษายน 2557  พลอากาศโท ปรีชา ประมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 10.04.57 พิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของข้าราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมื่อวันที 10 เมษายน 2557 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของข้าราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีฯ
 08.04.57 การแนะนำระบบราชการของ วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 กรมกิจการพลเรือน  นำคณะข้าราชการมาให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนคำรับรองราชการ แก่ ข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้อมสัมมนา วิทยาลัยเสาธิการทหาร อาคารศูนย์ศึกษาทางยุทธศาสตร์
 29.03.57 พิธีพระราชทานเพลิงศพ นางคำผอง ประดับมุข
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557  พลอากาศเอก ธเรศ บุญศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ นางคำผอง ประดับมุข มารดา พลอากาศโทปรีชา  ประดับมุขผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ณ วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร
 28.03.57 สวดระอภิธรรมศพมารดา ผบ.วสท.สปท.คืนที่ 4
เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2557  พลเอก  ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  นางคำผอง ประดับมุข มารดา พลอากาศโท ปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ณ ศาลา 17 วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน)
 26.03.57 สวดระอภิธรรมศพมารดา ผบ.วสท.สปท.คืนที่ 3
เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2557  พิธีสวดพระอภิธรรมศพ  นางคำผอง ประดับมุข มารดา พลอากาศโท ปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ณ ศาลา 17 วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน)
 25.03.57 สวดระอภิธรรมศพมารดา ผบ.วสท.สปท.คืนที่ 2
เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2557  พิธีสวดพระอภิธรรมศพ  นางคำผอง ประดับมุข มารดา พลอากาศโท ปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ณ ศาลา 17 วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน)
 24.03.57 พิธีรดน้ำศพ และสวดพระอภิธรรมศพ นางคำผอง ประดับมุข มารดา ผบ.วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 พลอากาศเอก บุญฤทธิ์  เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ และเป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรมศพ นางคำผอง ประดับมุข มารดาของ พลอากาศโทปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ณ วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร
 24.03.57 กำหนดการงานศพมารดา ผบ.วสท.สปท.
กำหนดงานศพ นางคำผอง ประดับมุข มารดา พลอากาศโท ปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 1600 พิธีรดน้ำศพ ผบ.ทสส. เป็น ประธาน จากนั้น เวลา 1830 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 17 วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน)วันอังคารที่ 25 - 28 มีนาคม 2557 เวลา 1830 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 17 วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน)วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 1000 เลี้ยงอาหารเพล ณ ศาลา 17 วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน)วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา1700 พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุ1 วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน)
 24.03.57 อวยพรวันคล้ายวันเกิด รอง ผบ.วสท.ปท.
เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2557 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ  อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ พลเรือตรี ชัยสิทธุ์ ญาดี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 20.03.57 บรรยายธรรม
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 พลเรือตรี  ชัยสินธุ์ ญาดี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีบรรยายธรรมเทศนา การปาฐกธรรม แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.
 19.02.57 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 พลอากาศโท ปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย ได้แก่ ร้อยตรี วุฒิ  นาคประวัติ  เลื่อนยศเป็น ร้อยโท  และเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน 1 คน ได้แก่ สิบตรีหญิง จิรัชญา สวนแก้ว  เลื่อนยศเป็น สิบโทหญิง โดยมีข้าราชการแสดงความยินดีจำนวนมาก
 10.02.57 เจ้าของโปรแกรม JTLS เข้าพบ ผบ.วสท.สปท.
เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ 2557 ประธานบริษัท Rolands and associates corporation เจ้าของโปรแกรม  JTLS เข้าพบ พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ ผู้อำนวยการกองจำลองยุทธ เพื่อปรึกษาในการการพัฒนาระบบจำลองยุทธ ณ  อาคารวิทยาลัยเสนาธิกาทหาร
 11.02.57 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 พลอากาศโท ปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย ได้แก่ ชั้นยศ พันจ่าอากาศเอกชาติ แก้วโมรา  เลื่อนยศเป็น เรืออากาศตรี  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดีจำนวนมาก
 31.01.57 ประชุมข้าราชการชั้นสัญญาบัตร รับมอบนโยบาย
เมื่อวันที่  31 มกราคม 2557  พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมข้าราชการชั้นสัญญาบัตร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อแลกเปลี่ยน และเสนอข้อแนะนำในการทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาลัยเสนาธิกาทหาร
 25.01.57 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 พลอากาศโท ปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ได้แก่ ชั้นยศ นาวาเอก  ให้แก่ นาวาโท สุรชัย อุดมสุข และ นาวาอากาศโทหญิง ให้แก่ นาวาอากาศตรีหญิง เกียรติสุดา ขอบเหลือง จากนั้นประดับยศนายทหารชั้นประทวน ชั้นยศ สิบโท ให้แก่ สิบตรี ภาศุ เปาะฉลวย  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 23.01.57 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ.
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 พลตรี เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ. ในประเทศ ณ ห้องรับรอง (1) อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 06.01.57 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ.
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556 พลตรี เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ. ในประเทศ ณ ห้องรับรอง (1) อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 03.01.57 เลี้ยงฉลองปีใหม่ สปท.
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 พลอากาศโทปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ร่วมงานเลี้ยง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ บริเวณสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 03.01.57 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เนื่องในวันปีใหม่
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคี ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ บริเวณสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 03.01.57 อวยพรปีใหม่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข พลเรือตรีชัยสิทธุ์ ญาดี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 ขอรับพรจาก พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 03.01.57 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ บริเวณสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 26.12.56 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ ในประเทศ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 พลโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ ในประเทศ ณ ห้องรับรอง (1) อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 02.12.56 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  2556 พลตรี เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ. ณ ห้องรับรอง (1) อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 28.11.56 กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2556 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษา โดยจัดให้มีกิจกรรมการบริจาคโลหิต และกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 20.11.56 ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2556 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๖ พรรษา โดยจัดให้มีการลงนามถวายพระพรฯ ณ บริเวณหน้าตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 13.11.56 พิธีสวดพระอภิธรรมศพ บิดาข้าราชการ วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมศพ จ่าสิบเอก สิทธา อุดมสุข บิดา นาวาโท สุรชัย อุดมสุข ผู้ช่วย ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการร่วมผสม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจบุรี
 05.11.56 คณะนายทหารวิทยาลัยเสนาธิการสาธารณรัฐอินโดนีเซียเยี่ยมชมกิจการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย พลโท วสุ เฟื่องสำรวจ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ จากนั้น เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวการภารกิจของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดย พลตรีเจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการ  และคณาจารย์ ตลอดจน ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 04.11.56 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2556 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน1 นาย ได้แก่ จ่าอากาศเอกธิติพันธุ์  เหมือนศรี เป็น พันจ่าอากาศตรี  โดยมีข้าราชการ เพื่อนร่วมงานเข้ารวมแสดงความยินดี
 28.10.56 มอบข้าวสารอาหารแห้งเป็นสวัสดิการข้าราชการ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 พลอากาศโท ปรีช ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุณามอบข้าวสาร และอาหารแห้งให้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราช พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดำรงชีพตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
 22.10.56 คณะนายทหารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศเกาหลีเยี่ยมคำนับ ผบ.สปท.
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 คณะนายทหารจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และพลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 22.10.56 งานเลี้ยงอาหารเข้านายทหารชั้นนายพล
เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหารเช้า คณะนายทหารชันนายพล ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องอาหาร VIP อาคารวิทยาลัยเสนาธิกาทหาร
 18.10.56 รอง ผบ.ทสส. เยี่ยมชมกิจการ กองจำลองยุทธ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะ เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ นาวาอากาศเอก ชนินทร เฉลิมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม
 18.10.56 บรรยายธรรม
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 พลเรือตรี  ชัยสินธุ์ ญาดี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีบรรยายธรรม โดย พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.9  วัดบพิตรพิมุขรวิหาร เมตตามาบรรยายธรรมให้แก่ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี วิทยาลัยเสนาธิการทหารเป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งนี้
 16.10.56 ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556  พันเอก ทักษิณ  สิริสิงห ผู้อำนวยการกองอำนวยการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ ออกกายบริหารเพื่อรักษาสุขภาพ และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะข้าราชการ ณ บริเวณห้องโถง อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 16.10.56 วสท. ร่วมใจทำความสะอาด ตอบสนองโครงการ 5 ส
เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2556  พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้มีความสะอาด น่าอยู่ตอบสนองโครงการ 5 ส
 09.10.56 ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และนำคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมภารกิจของวิทยาลัยฯ
 09.10.56 ผบ.วสท.สปท.พบปะ ข้าราชการ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะแลกเปลียนข้อคิดเห็นกับ ข้าราชการ พนักงานราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 08.10.56 ผบ.วสท.สปท.ตรวจเยี่ยม กจย.วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยม กองจำลองยุทธ โดยมี นาวาอากาศเอก ชนินทร เฉลิมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองจำลองยุทธ และข้าราชการ ให้การต้อนรับ
 03.10.56 ผบ.วสท.สปท.สักการะศาลท้าวยะสังกะอสูร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 พลอากาศโท ปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีสักการะศาลท้าวยะสังกะอสูร เพื่อเป็นสิริมงคลในการเข้าดำรงผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 03.10.56 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 พลอากาศโท ปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน จำนวน 5 นาย ได้แก่ ชั้นยศ สิบโท ให้แก่ สิบตรี อำนาจ พงษ์อารี  ชั้นยศ จ่าสิบเอก ให้แก่ จ่าสิบโท บุญเลิศ ฉิมพาลี ชั้นยศพันจ่าเอก ให้แก่ พันจ่าเอก สำราณ พาที ชั้นยศ พันจ่าโท ให้แก่ พันจ่าตรี นาวี เชยชมศรี และพันจ่าตรี ปณิธาน  หงสกุล  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 02.10.56 ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะข้าราชการ ระดับ น.4 ขึ้นไป
เมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2556  พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะข้าราชการ ระดับ น.4 ขึ้นไป เพื่อแลกเปลี่ยน และเสนอข้อแนะนำในการทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาลัยเสนาธิกาทหาร
 01.10.56 พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2556 พลอากาศโท ถาวร  มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ให้แก่ พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารท่านใหม่ ณ ห้องโถง อาคารวิทยาลัยเสนาธิกาทหาร
 01.10.55 ผบ.วสท.สปท.สักการะศาลท้าวยะสังกะอสูร อำลาเพื่อไปรับหน้าที่
เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2556 พลอากาศโท ถาวร  มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีสักการะศาลท้าวยะสังกะอสูร เพื่ออำลาไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 26.09.56 งานเลี้ยงเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่  26 กันยายน 2556 พลอากาศโทถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในงานเลี้ยงอำลา เนื่องจากเกษียณอายุราชการสำหรับในปี 2556 มีข้าราชการเกษียณ 2 นาย คือ พ.ท.กนกศักดิ์ ฉิมประเสริฐ ประจำ กยศ.วสท.สปท. และร.ต.เสน่ห์ เณรหนู  ประจำ สปท.
 24.09.56 Armed Forces of the Philippines Command and General Staff College เข้ารับฟังการบรรยายภารกิจ วสท.สปท.
เมื่อวันที่  24 กันยายน 2556 คณะอาจารย์ และนักศึกษา Armed Forces of the Philippines Command and General Staff College เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  โดยมี พลโท วิทวัส บุญยสัมพันธุ์ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ให้การต้อนรับ จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการจัดของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการ โดยมี พลตรีเจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุณาบรรยาย และนำคณะอาจารย์ เข้าแลกเปลี่ยนความรู้ กับคณะ คณะอาจารย์ และนักศึกษาArmed Forces of the Philippines Command and General Staff College ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น 6 อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 17.09.56 ร่วมเสนอผลงานยุทธศาสตร์ทหาร ในงานการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2557 - 2561
เมื่อวันที่  17 กันยายน 2556 พลอากาศโทถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ร่วมเสนอผลงานยุทธศาสตร์ทหาร ในงานการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2557 - 2561 โดยมี  น.ส.ยิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2557 - 2561 ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ และนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
 13.09.56 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานของรัฐ
เมื่อวันที 13 กันยายน 2556 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รวมทั้งสิ้น 21 ทุน แบ่งเป็น ทุนเรียนดี จำนวน 6 ทุน และ ทุนสนับสนุนกาศึกษา จำนวน 15 ทุน
 04.09.56 วิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพมาเลเซีย เข้ารับฟังการบรรยายภารกิจ วสท.สปท.
เมื่อวันที่  4 กันยายน 2556 คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพมาเลเซีย จำนวน 48 นาย เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  โดยมี พลโท รวมพล มีชูอรรถ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ให้การต้อนรับ จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการจัดของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการ โดยมี พลตรีเจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุณาบรรยาย และนำคณะอาจารย์ เข้าแลกเปลี่ยนความรู้ กับคณะ คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพมาเลเซีย  ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น 6 อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 15.07.56 ข้าราชการ ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่15 กรกฎาคม 2556 ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวน 4,350 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร  อาทิเช่น คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้แทนจากเหล่าทัพ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 28 หน่วยงาน อาทิ กองบัญชการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ มูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ
 15.07.56 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  2556 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 ท่าน ประดับยศ  พันโท ให้แก่ พันตรี กนกศักดิ์ ฉิมประเสริฐ และ พันตรี ให้แก่ ร้อยเอกพีระพงษ์ ธาดาบุษบง  โดยมีข้าราชการ เพื่อนร่วมงานเข้ารวมแสดงความยินดี
 08.07.56 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ชั้นยศ สิบตรี และ จ่าอากาศตรีหญิง ให้แก่ นายอำนาจ พงษ์อารี ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร เป็น สิบตรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค กจย.วสท.สปท. และ นางสาว ชนิตา อบอุ่น ข้าราชกากลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร  เป็น จ่าอากาศตรี หญิง ตำแหน่ง เสมียน กพผ.วสท.สปท. โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 08.07.56 พิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศโทหญิง เพ็ญจันทร์ โพธิ์ขวาง
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 พลโท รวมพล มีชูอรรถ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศโทหญิง เพ็ญจันทร์ โพธิ์ขวาง ข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลตรี เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ ในพิธีดังกล่าว ได้มี ญาติ พี่น้อง ตลอดจนเพื่อนข้าราชการ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ณ วัดพรหมวงศาราม ดินแดง กรุงเทพมหานคร
 06.07.56 พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศโทหญิง เพ็ญจันทร์ โพธิ์ขวาง
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพศพ นาวาอากาศโทหญิง เพ็ญจันทร์ โพธิ์ขวาง โดย ท่านผู้บัญชาการได้กรุณามอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติ  ณ วัดพรหมวงศาราม ดินแดง กรุงเทพมหานคร
 05.07.56 พิธีรดน้ำศพ นาวาอากาศโทหญิง เพ็ญจันทร์ โพธิ์ขวาง
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมรดน้ำศพ นาวาอากาศโทหญิง เพ็ญจันทร์ โพธิ์ขวาง ข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจวาย  ณ วัดพรหมวงศาราม ดินแดง กรุงเทพมหานคร
 04.07.56 ผบ.ทสส.เลี้ยงบำรุงขวัญกำลังพล สปท.
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการจัดเลี้ยงบำรุงขวัญกำลังพล สปท.  โดย พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมงาน ในการจัดเลี้ยงดังกล่าว ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ด้านประวัติของหน่วย การแสดงของข้าราชการ ตลอดจน การจัดจับรางวัลให้แก่กำลังพลของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 04.07.56 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2556 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน1 ท่าน ประดับยศ  เรือตรีหญิง ให้แก่ พันจ่าเอกหญิง ศิริลักษณ์ หอมกระจุย  โดยมีข้าราชการ เพื่อนร่วมงานเข้ารวมแสดงความยินดี
 20.06.56 การฝึกอบรม และสัมมนาพัฒนาระบบราชการของ วสท.สปท.
เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2556 พันเอก อุนฤทธิ์ นวลอนงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และสัมมนาพัฒนาระบบราชการของ วสท.สปท.โดยจัดการอบรมข้าราชการ และ การแลกเปลียนความรู้ในการจัดทำคำรับรองส่วนบุคคลของข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี วิทยากรจาก สปท. น.ท.หญิง คนึงนิจ อนุโรจน์ เป็นวิทยากร และให้แนะนำ ณ เรียนบัณฑิต 1 อาคารศูนย์ศึกษาทางยุทธศาสตร์
 24.06.56 สังสรรค์หรรษาผู้บังคับบัญชาจัดให้
เมื่อวันที 24 เมษายน 2556 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ได้กรุณาจัดกิจกรรม " สังสรรค์หรรษาผู้บังคับบัญชาจัดให้  อิ่มจุงเบย" ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้องอาหาร อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 06.06.56 การประชุมเชิงปฏิการเรื่องการจัดทำคำรับรองราชการกำลังพลของหน่วยนำร่อง ในส่วน วสท.
เมื่อวันที่  6 -7 มิถุนายน 2556 นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ พลตรี กสินกฤษณ์ พงศ์เขียว ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดคำรับรองราชการกำลังพลในส่วนของหน่วยนำร่อง ซึ่ง กำลังพลทหาร ได้คัดเลือกให้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นหน่วยต้นแบบ โดยจัดการอบรมข้าราชการ และ การแลกเปลียนความรู้ในการจัดทำคำรับรองส่วนบุคคลของข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี วิทยากรจาก กำลังพลทหารให้คำแนะนำ ณ จำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 07.06.56 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน จำนวน 1 นาย  ประดับยศ สิบโท ให้แก่ สิบตรี จิรศักดิ์ ฉิวเฉื่อย พลขับรถ กอก.  โดยมีข้าราชการรวมแสดงความยินดี
 14.05.56 งานเลี้ยงแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ หลังจบการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยการแข่งขันครั้งนี้  ได้ผลการแข่งขันชนะเลิศประเภททีม ได้แก่ โรงเรียนเตรียมทหาร ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหาคร
 14.05.56 การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2556 พลอากาศโทถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยการแข่งขันครั้งนี้ จะประกอบหน่วยงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้แก่ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ศูนย์ศึกษาทางยุทธศาสตร์ และสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหาคร
 25.04.56 กรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว ศึกษาดูงานวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่  25 เมษายน  2556  พลจัตวา สุวอน เลืองบุนมี หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว เป็นหัวหน้าคณะนำนายทหารจาก กรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อเข้ารับฟังบรรยายสรุปภารกิจของกองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหารตลอดจนแลกเปลียนข้อคิดเห็นกับข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลอากาศโทถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ
 24.04.56 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 57 ปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2556 พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 57 ปี  มีการจัดประกอบพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) และเครื่องไทยธรรม หลังจากจบพิธีสงฆ์  ประธานในพิธีจะมอบโล่เอกสารวิจัยดีเด่นด้านปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการของส่วนสนับสนุนการรบกองทัพอากาศ ในทศวรรษหน้า เป็นผลงานการวิจัยของ นาวาอากาศเอก เอนก ทองเจริญ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 52 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นตัวอย่างให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นต่อไป
 24.04.56 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที 24 เมษายน 2556 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้องพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 21.04.56 สังสรรค์ข้าราชการ และครอบครัว วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที 20 - 21 เมษายน 2556 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ และครอบครัว วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมสังสรรค์ และศึกษาพื้นที่ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดย นำไปศึกษาด้านวัฒนธรรม เช่น เพลินวาน  แข่งขันกีฬาริมหาดทราย
 18.04.56 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 18 เมษายน  2556 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน จำนวน 2 ท่าน ประดับยศ จ.ส.ท.วุฒิชัย บุญวุฒิ เสมียน กวก.วสท.สปท. เป็น จ.ส.อ. และ จ.ส.ท.คมสันต์ ชูหา เสมียน กยศ.วสท.สปท. เป็น จ.ส.อ.  โดยมีข้าราชการรวมแสดงความยินดี
 17.04.56 พิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที 17 เมษายน 2556  พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 11.04.56 พิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของข้าราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมื่อวันที 11 เมษายน 2556 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของข้าราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีฯ
 27.03.56 ทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่  27 มีนาคม  2556 พลเรือตรี ชัยสิทธุ์ ญาดี  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ เข้าทดสอบความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนำมาพัฒนาปรับปรุงความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับรองรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
 25.03.56 คณะนักศึกษาหลักสูตร วทร.ปากีสถาน เยี่ยมคำนับ ผบ.วสท.สปท.
เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2556  Captain Muhammad Shuaib เป็นหัวหน้าคณะนำคณะนายทหารจาก วิทยาลัยการทัพ ปากีสถาน เข้าเยี่ยมคำนับ พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และฟังบรรยายสรุป ตลอดจนแลกเปลียนข้อคิดเห็นกับข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 18.03.56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เกาหลีใต้ ศึกษาดูงานวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2556  นาวาเอก  Jun Je Man ตำแหน่ง Professor of Loint Staff College ,KNDU เป็นหัวหน้าคณะนำคณะนายทหารจาก The National Defence University of korea (NDC) เข้าเยี่ยมคำนับ พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และฟังบรรยายสรุป ตลอดจนแลกเปลียนข้อคิดเห็นกับข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 13.03.56 การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา วสท.สปท.ครั้งที่ 1/56
เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2556 นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานการปรุมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/56 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 25.01.56 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ ในส่วนของกองทัพบก
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 พลตรี เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ ในส่วนของ กองทัพบก ณ ห้องรับรอง (1) อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 17.01.56 การประชุม ยุทธศาสตรทหาร และ ว.เหล่าทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 พลตรี เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตรทหาร และ ว.การทัพสัมพันธ์  ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลียนข้อคิดเห็น ตลอดจนวางแผนในการบริหารจัดการประชุมยุทธศาสตร์ทหาร และการงานวิชาการ ว.เหล่าทัพสัมพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพอากาศ วิทยาลัยการทัพเรือ และวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 12.01.56 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการงานวันเด็ก ประจำปี 2556  ได้จัด  ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมีบรรยากาศวันเด็กที่สนุกสนานอบอุ่มด้วยความรักความเอื้ออาทร ซึ่งข้าราชการได้พร้อมใจกันนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเข้า กิจกรรมกรรมได้จัดให้มีการแสดงโดยบุตรหลานข้าราชการ  การแข่งขันเกมส์ ตลอดจนเข้ารับของขวัญรางวัลอย่างมีความสุข ซึ่งนับเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ และบุตรหลาน ส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจ ความรักความสามัคคีในหมู่ข้าราชการ และลุกหลาน
 10.01.55 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 ท่าน ประดับยศ พันโท ให้แก่ พันตรี สันติ แย้มพุฒ  และประดับยศ นาวาโทหญิง ให้แก่ นาวาตรีหญิงปนัตตา วัชรินทร์รัตน์  โดยมีข้าราชการรวมแสดงความยินดี
 07.01.56 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.ในส่วนของ ทบ.
เมื่อวันที่ 7 มกราคม  2556 พลตรี เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.ในส่วนของ ทบ. ณ ห้องรับรอง (1) อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 27.12.55 ข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 เข้าขอรับพรจากผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556
เมื่อวันที่ 27ธันวาคม 2555 พลเรือตรี ชัยสินธุ์ ญาดี  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ และนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 เข้ารับพร จาก พลอากาศโท ถาวร  มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556 ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 27.12.55 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เมื่อวันที่ 27ธันวาคม 2555 พลอากาศโท ถาวร  มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ บริเวณสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 26.12.55 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ ในประเทศ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 พลตรี เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ ในประเทศ ณ ห้องรับรอง (1) อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 25.12.55 ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 พลเรือตรี ชัยสินธุ์ ญาดี  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ และนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  และร่วมลงนามถวายพระพรฯ ณ โรงพยาบาลจุฬา
 13.12.55 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ นาวาอากาศเอก ให้แก่ นาวาอากาศโทเอนก สุขวิลัย และ ประดับยศ นายทหารประทวน อีก 2 นาย โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 12.12.55 ประชุมพัฒนาเว็บไซด์ วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  2555 นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมพัฒนาเว็บไซด์ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบ ข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซด์ ให้ทันสมัย นับเป็นการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหนึ่ง  ณ ห้องประชุม วสท.
 11.12.55 การแสดงพระธรรมเทศนา การปาฐกธรรม
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  2555 นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีการแสดงพระธรรมเทศนา การปาฐกธรรม แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีนิมนต์ พระครูศรีรัตนาภรณ์ (เปริยญธรรม 6 ประโยค 35 พรรษา) เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ในหัวข้อเรื่อง บุญที่ได้ผลในชาติปัจจุบัน  ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.
 04.12.55 พิธีวางพานพุ่มสักการะ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีกิจกรรม ดังนี้ พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 850 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์  และพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ จำนวน 9 ตัว ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
 03.12.55 การประชุม ยุทธศาสตรทหาร และ ว.เหล่าทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์  เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตรทหาร และ ว.การทัพสัมพันธ์  ครั้งที่1 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้แทนวิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพอากาศ วิทยาลัยการทัพเรือ และวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 28.11.55 ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รพ.ศิริราช
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 54 นำพานพุ่มทูลเกล้าฯ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ครบ ๘๕ พรรษา ณ โรงพยาบาลศิริราช
 28.11.55 กิจกรรม 5 ส
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมใจพัฒนาสถานที่อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ภายในและภายนอกอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ภายใต้การรณรงค์รักษาความสะอาดของกิจกรรม 5 ส
 21.11.55 บันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2555 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับ คณะผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ณ สทท.ช่อง 11
 07.11.55 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2555 พลอากาศโทถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๕ พรรษา โดยจัดให้มีการลงนามถวายพระพรฯ ณ บริเวณหน้าตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 25.10.55 วสท.เลี้ยงแสดงความยินดี
เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2555 พลอากาศโทถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ข้าราชการที่ปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และต้อนรับข้าราชการที่ปรับย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ท่ามกลางบรรยากาศที่เห็นได้ถึงความรักความเอื้ออาทรอบอุ่นเต็มไปด้วยความรักความสามัคคี ณ ห้องอาหารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 17.10.55 ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมีพลอากาศโท ถาวร  มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมภารกิจของวิทยาลัยฯ
 17.10.55 มอบข้าวสารอาหารแห้งเป็นสวัสดิการข้าราชการ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 พลอากาศโท ถาวร  มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุณามอบข้าวสาร และอาหารแห้งให้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราช พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดำรงชีพตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
 16.10.55 กิจกรรม Big Cleaning Day
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมใจจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)  เพื่อพัฒนาสถานที่ของวิทยาลัยเสนาธิการทหารให้มีความสะอาดเรียบร้อย  รองรับการเปิดหลักสูตรเสนาธิการทหาร ที่กำหนดเปิดหลักสูตรในวันที่ 24 ตุลาคม 2555
 02.10.55 ผบ.วสท.สปท.สักการะศาลท้าวยะสังกะอสูร
เมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2555 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีสักการะศาลท้าวยะสังกะอสูร เพื่อเป็นสิริมงคลในการเข้าดำรงผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 01.10.55 พิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผบ.วสท.
เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2555 พลอากาศโทวรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ให้แก่ พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารท่านใหม่ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ ดังนี้ ลำดับที่ ๗๑๗ พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และลำดับที่ ๒๓๘ พลอากาศตรีถาวร มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 01.10.55 ผบ.วสท.สปท.สักการะศาลท้าวยะสังกะอสูร อำลาเพื่อไปรับหน้าที่
เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2555 พลอากาศโทวรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีสักการะศาลท้าวยะสังกะอสูร เพื่ออำลาไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 26.09.55 วสท.ร่วมใจร้อย สัมพันธ์ วันเกษียณ
เมื่อวันที่  26 กันยายน 2555 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมใจเลี้ยงขอบคุณ ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่เกษียนอายุราชการ และผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.  ท่ามกลางบรรยากาศที่เห็นได้ถึงความรักความเอื้ออาทรอบอุ่นเต็มไปด้วยความรักความสามัคคี ณ ห้องอาหารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 24.09.55 การเลี้ยงขอบคุณข้าราชการ พนักงานราชการ และอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ตลอดจนผู้ที่ลาออกจามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.
เมื่อวันที่  24 กันยายน 2555 พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานงานการเลี้ยงขอบคุณข้าราชการ พนักงานราชการ และอำลาผู้เกษียนอายุราชการ ตลอดจนผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.  ณ ลานห้องโถง อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 24.09.55 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหารประทวน
เมื่อวันที่  24 กันยายน 2555 พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน แก่ นายวันชัย  ศิริวงษ์ ทหารกองหนุน สังกัด จทบ.กท. เข้ารับราชการในตำแหน่ง พลขับรถ และได้รับการแต่งตั้ง ยศ เป็น สิบตรี  โดยมีข้าราชการเข้าร่วมแสดงความยินดีนับเป็นขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตการรับราชการ
 12.09.55 พิธีพระราชทานเพลิงศพภรรยา น.อ. ธาดา เคี่ยมทองคำ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางรษา เคี่ยมทองคำ ภรรยา นาวาอากาศเอกธาดา เคี่ยมทองคำ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร
 11.09.55 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจ 5 ส
เมื่อวันที่  11 กันยายน 2555 นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ หนองปิงคำ เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจ กิจกรรม 5 ส  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 24.04.55 พิธีงานวันคล้ายวันสถาปนา วสท.สปท. ครบรอบ 56 ปี
เมื่อวันที่  24 เมษายน 2555 พิธีงานวันคล้ายวันสถาปนา วสท.สปท. ครบรอบ 56 ปี พลเอกเผด็จการ จันทร์เสวก ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุณามาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 56 ปี โดยมี พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ
 20.03.55 วิทยาลัยการทัพอากาศ สหรัฐอเมริกาศึกษาดูงาน วสท.
เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2555 คณะนายทหารจาก The U.S.Air War Colleage เข้าชมกิจการและแลกเปลียนข้อคิดเห็นกับข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ
 14.12.54 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (Big Cleaning Day)
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 พลอากาศโทวรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร อนุมัติให้วิทยาลัยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ครบ 8 รอบ 5 ธันวาคม 2555 โดยจัดกิจกรรม วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)
 07.12.54 ผบ.วสท.สปท. ประดับยศให้ข้าราชการ วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 พลอากาศโทวรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสาธิการทหาร ประกอบประดับยศให้ข้าราชการ วสท.สปท. ณ ห้องรับรอง วสท.สปท.
 11.10.54 คณะนักศึกษา College of Defence Management ,India เยี่ยมชม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 พลอากาศโทวรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา College of Defence Management ,India ในโอกาศเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม วสท.สปท.
 03.10.54 พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ระหว่าง พลเรือโทนพดล โชคระดา กับ พลอากาศโทวรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ท่านใหม่ ณ ห้องโถง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats