Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ
    โครงสร้าง วสท.
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สัญญาลักษณ์วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 

สัญลักษณ์หน่วย วสท.สปท. เป็นเข็มยุทธนาธิปัตย์

วางทับอยู่บนคบเพลิง ล้อมรอบด้วยวงกลม

ด้านบนเป็นคำขวัญ "จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว"

ด้านล่างเป็นชื่อสถาบัน "วิทยาลัยเสนาธิการทหาร"

อยู่ในริ้วผ้าและมีดอกประจำยามคั่นระหว่าง คำขวัญ กับ ชื่อสถาบัน

ความหมาย เข็มยุทธนาธิปัตย์ เป็นเข็มวิทยฐานะ ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหาร

คบเพลิง หมายถึง แหล่งประศาสน์วิทยาการ


 
เข็มยุทธนาธิปัตย์

ลักษณะเข็มยุทธนาธิปัตย์     ทำด้วยโลหะสีทอง   มีดาวห้าแฉกเป็นหลัก  พระกรรภิรมย์เสนาธิปัตย์ทับอยู่ในส่วนแรก  

ฉัตรอยู่บนส่วนยอดของดาว  พระมหาพิชัยมงกุฎครอบอุณาโลม  วางทับอยู่บนฉัตร  ในส่วนกลางของดาวมีสมอขัดกับกงจักร

ตั้งอยู่บนหลังช้างเผือก  ที่ยืนบนแท่นรองรับและมีปีกนกอยู่ระหว่างสมอ  ข้างละปีก

ช่อชัยพฤกษ์โค้งรับแฉกของดาวทั้งสองข้าง โดยวางซ้อนอยู่ด้านล่างของดาว

              ความหมาย   เป็นผู้รอบรู้ในกิจการเสนาธิการทุกเหล่าทัพ และในงานของเสนาธิการร่วม

 


 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats