Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ
    โครงสร้าง วสท.
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 welcome
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวและกิจกรรมการศึกษา
บรรยายพิเศษ โดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส เรื่องโครงร่างกระวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร [17 ม.ค.62]
บรรยายพิเศษ โดย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี[3 ม.ค.62]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [16-22 ธ.ค.61]
ศึกษาดูงาน ทร. และ รฟท. [30 พ.ย.61]
ศึกษาดูงาน บก.ทบ.และ สตช. [29 พ.ย.61]
ศึกษาดูงาน บก.ทท.และ ทอ. [28 พ.ย.61]
ดูกิจการหน่วยทหาร จ.ลพบุรี จ.สระบุุรี และชมอุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา [13-15 พ.ย.60]
พิธีไหว้ครู [8 พ.ย.61]
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษา วสท. รุ่นที่ 60 [31 ต.ค. - 1 พ.ย.61]
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 [26 ต.ค.61]
บรรยายพิเศษ เรื่อง ต้นแบบผู้นำในอุดมคติ (Ideal Leader Model)โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล [22 ต.ค.61]
รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 [16 ต.ค.61]
..อ่านข่าวทั้งหมด >>
 กิจกรรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 16.01.62 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ
เมื่อวันที่  16 มกราคม 2562  พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ ในพื้นที่ในส่วนพื้นที่ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รับผิดชอบ ร่วมกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 15.01.62 การประชุม เตรียมการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที 15 มกราคม 2562 พลอากาศตรี อนุุกูล อัครธรรม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 04.01.62 การแสดง ชุดเซิ้งปั้งไฟ โดย ข้าราการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในการงานเลี้ยงกำลังพลสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมการแสดง ชุดเซิ้งปั้งไฟ โดยมีกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหารเป็นผู้แสดงทั้งหมด
 04.01.62 การแข่งขันกองเชียร์ เรื่อง แก้วหน้าม้า โดย ข้าราการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมการแข่งขันกองเชียร์ เรื่อง แก้วหน้าม้า ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี โดยมี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศูนย์ศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ และสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เข้าร่วมแข่งขัน ในการแข่งขันครั้งนี้
 04.01.62 การแข่งขันเชื่อมความสามัคคีสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และแข่งขันกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี โดยมี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศูนย์ศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ และสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เข้าร่วมแข่งขัน ในการแข่งขันครั้งนี้
 03.01.62 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ ในประเทศ
 26.12.56 อวยพร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2562
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 พลตรี ทนงศักดิ์ รองทิม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนธิการทหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ขอรับพรจาก พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2562
 12.11.61 คณะอาจารย์ และนักศึกษา นศ.หลักสูตร วสท.ญี่ปุน เยี่ยมชมกิจการ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วสท.ญี่ปุ่น จำนวน 31 นาย เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรสรุุปเกี่ยวกับ Organization Structure and Educational Content ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
..อ่านข่าวทั้งหมด >>

 ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม วสท.
18 January 2562
san mon tue wed thu fri sat
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  31    
             
Full calendar
11.01.62  ดูงาน อยุธยา
28.01.62  ดูงานตะวันออกเฉียงเหนือ (28 ม.ค.-2 ก.พ.62)
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร / บทความ / สาระน่ารู้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ต.ค.61
คู่มือการจัดการความรู้ วสท.สปท. ประจำปี 2560 เรื่อง กระบวนการจัดทำเอกสารวิจัย
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ พ.ศ.2558
ตารางสอน นศ.วสท.59
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นโยบายกองทัพไทย
นโยบาย ผบ.ทสส.
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2558 -2562
คู่มือแนะนำหลักการเขียนเอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 56
โครงการ คุณภาพชีวิตดี - ชีวีมีสุข วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ระเบียบ วสท.สปท.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2559
สารคดีวันกองทัพไทย2557.
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2552 - 2556
 รวม Link!

 สภาพอากาศ


 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats