Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ
    โครงสร้าง วสท.
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 welcome
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวและกิจกรรมการศึกษา
ศึกษาดูงาน ทร. และ รฟท. [30 พ.ย.61]
ศึกษาดูงาน บก.ทบ.และ สตช. [29 พ.ย.61]
ศึกษาดูงาน บก.ทท.และ ทอ. [28 พ.ย.61]
ดูกิจการหน่วยทหาร จ.ลพบุรี จ.สระบุุรี และชมอุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา [13-15 พ.ย.60]
พิธีไหว้ครู [8 พ.ย.61]
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษา วสท. รุ่นที่ 60 [31 ต.ค. - 1 พ.ย.61]
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 [26 ต.ค.61]
บรรยายพิเศษ เรื่อง ต้นแบบผู้นำในอุดมคติ (Ideal Leader Model)โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล [22 ต.ค.61]
รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 [16 ต.ค.61]
..อ่านข่าวทั้งหมด >>
 กิจกรรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 12.11.61 คณะอาจารย์ และนักศึกษา นศ.หลักสูตร วสท.ญี่ปุน เยี่ยมชมกิจการ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วสท.ญี่ปุ่น จำนวน 31 นาย เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรสรุุปเกี่ยวกับ Organization Structure and Educational Content ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 07.11.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 7พฤศจิกายน  2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 คน พันตรี ธารวิทย์  เสวกดรุณทร และ พันตรี วราทิตย์  บุญประสพ เป็น พันโท และ  พันจ่าอากาศเอก สุวิจักขณ์ ศักดิ์ดี เป็น เรืออากาศตรี โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 02.11.61 รอง เสธ.สปท. ตรวจความพร้อมของการจัดทำคุรุภัณฑ์ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 พลตรี สมควร สาคร รอง เสธ.สปท. และคณะ  เข้าตรวจความพร้อมของการจัดทำคุรุภัณฑ์ ของ วสท.สปท. เพื่อ เตรียมความพร้อม ในการรับตรวจต่อไป
 22.10.61 รอง ผบ.ทสส.(1) เยี่ยมชมกิจการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (1) นำคณะ เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  คณะผู้บริหารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม
 16.10.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 คน  พันโท โอภาส  อัตตะนันท์  เป็น พันเอก โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 13.10.61 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำ ข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)
 13.10.61 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2561 พลอากาศตรี อนุุกูล อัครธรรม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำ ข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
..อ่านข่าวทั้งหมด >>

 ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม วสท.
12 December 2561
san mon tue wed thu fri sat
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31          
Full calendar
16.12.61  ดูงานพื้นที่ภาคเหนือ (16-22 ธ.ค.61)
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร / บทความ / สาระน่ารู้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ต.ค.61
คู่มือการจัดการความรู้ วสท.สปท. ประจำปี 2560 เรื่อง กระบวนการจัดทำเอกสารวิจัย
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ พ.ศ.2558
ตารางสอน นศ.วสท.59
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นโยบายกองทัพไทย
นโยบาย ผบ.ทสส.
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2558 -2562
คู่มือแนะนำหลักการเขียนเอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 56
โครงการ คุณภาพชีวิตดี - ชีวีมีสุข วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ระเบียบ วสท.สปท.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2559
สารคดีวันกองทัพไทย2557.
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2552 - 2556
 รวม Link!

 สภาพอากาศ


 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats