Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ
    โครงสร้าง วสท.
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 welcome
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวและกิจกรรมการศึกษา
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2561 [6 ส.ค.61]
ผู้ช่วยทูตทหารเยอรมัน บรรยายพิเศษ [31 ก.ค.61]
กิจกรรมวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ประจำปี 2561[2 - 5 ก.ค.61]
ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ นศ.วสท.รุ่นที่ 59 [11 มิ.ย.61]
พิธีเปิดกีฬา พี่น้อง ผองเพื่อน วสท.59 สจว.118 [11 มิ.ย.61]
แถลงปกป้องเอกสารวิจัย ของ นศ.วสท.รุ่นที่ 59 [11-12 มิ.ย.61]
ศึกษาพื้นที่ภาคใต้ [20-26 พ.ค.61]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก [30 เม.ย.- 4 พ.ค.61]
พิธีไหว้ครู ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารท่านใหม่ [9 เม.ย.61]
สัมมนากระบวนการออกแบบเอกสารวิจัยของ นศ.วสท.รุ่นที่ 59 [21 มี.ค.61]
แถลงความคืบหน้าเอกสารวิจัย ของ นศ.วสท.รุ่นที่ 59 [28 ก.พ.61]
ชมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2018 จว.ชลบุรี [17ก.พ.61]
การเสวนา เรื่อง ตัวอย่างการนำเสนอเอกสารวิจัย [14 ก.พ.61]
วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [8 ก.พ.61]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [21-27 ม.ค.61]
การทดสอบร่างกาย นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 [17 ม.ค.61]
บรรยาย เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร [11 ม.ค.61]
ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่องแนวความคิดของนักการทหารที่สำคัญ The Concept of Important Military Officer [9ม.ค.61]
ศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [4 ม.ค.62]
แถลงโครงร่างเอกสารวิจัย [26 - 27 ธ.ค.60]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [17-23 ธ.ค.60]
บรรยาย เรื่อง หลักการเขียนเอกสารวิจัย โดย ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาภรณ์ [1 ธ.ค.60]
ศึกษาดูงาน ศูนย์การทหารม้า ศูนย์การทหารปืนใหญ่ [29 พ.ค.60]
ศึกษาดูงานหน่วยราชการในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร [22-24 พ.ย.59]
..อ่านข่าวทั้งหมด >>
 กิจกรรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 07.07.61 ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2561 พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9
 20.07.61 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2561 พลโท พร ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้วยการจัดทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดพรหมวงศาราม
 17.07.61 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 21.06.61 คณะอาจารย์ และนักศึกษา National Defence University of the Republic of Korea เยี่มชมกิจการ วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะอาจารย์ และนักศึกษา National Defence University of the Republic of Korea เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และชมกิจการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลโท พร ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และคณะอาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 16.05.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน 1 นาย ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก จิตสรา อัศอารีย์  ประจำ สปท. ทำหน้าที่ นายทหารสัญญาบัตร เป็น เรืออากาศตรี  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 11.05.61 ฟังธรรม และตักบาตร
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำคณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วม ฟังธรรม และตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี พลเอกสุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันปประเทศ เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 10.05.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน  จำนวน 2 นาย ได้แก่ สิบเอก อำนาจ  พงษ์อารีย์  เป็น จ่าสิบตรี  และ นายพิศาสตร์ ดวงโต  พนักงานราชการ เป็น สิบตรี  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 24.04.61 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 62 ปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2562  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 62 ปี  โดยมี พลเอก ยศนันท์  หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารูงสุด เป็นประธานในพิธี โดยมี พลโท พร ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ
 24.04.61 พิธีมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2561 ในปีนี้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ได้จัดพิธีมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ให้กับศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ คือ นายชูเกียรติ  มาลินีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นศ.วสท.รุ่นที่ 45) โดยมี พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี
 24.04.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 คน  นาวาอากาศโท ชณัต  แก้วเจริฐ ร.น  เป็น นาวาเอก โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 10.04.61 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 02.04.61 พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 พลโท วัลลพ แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ให้แก่ พลโท พร ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารท่านใหม่ ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 27.03.61 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานของรัฐ
เมื่อวันที 27 มีนาคม 2561 พลโท วัลลพ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 19.03.61 แสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 พลอากาศตรี กระมล  ทองประมูล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ แสดงความยินดี กับ  พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย อัตรา พลเอก
 14.03.61 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ
เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2561  นาวาอากาศเอก ชนินทร  เฉลิมทรัพย์ รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 09.01.61 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.ทบ.
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.ทบ. ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 08.01.61 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ ในประเทศ
 27.12.60 อวยพร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2561
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 พลอากาศตรี กระมล  ทองประมูล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนธิการทหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการหาร รุ่นท่ 59  ขอรับพรจาก พลโท วัลลภ  แดงใหญ่  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2560
..อ่านข่าวทั้งหมด >>

 ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม วสท.
18 August 2561
san mon tue wed thu fri sat
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31  
             
Full calendar
14.08.61  นศ.วสท.59 ฝึก กฝร. [14-24 ส.ค.61]
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร / บทความ / สาระน่ารู้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เม.ย.61
คู่มือการจัดการความรู้ วสท.สปท. ประจำปี 2560 เรื่อง กระบวนการจัดทำเอกสารวิจัย
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ พ.ศ.2558
ตารางสอน นศ.วสท.59
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นโยบายกองทัพไทย
นโยบาย ผบ.ทสส.
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2558 -2562
คู่มือแนะนำหลักการเขียนเอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 56
โครงการ คุณภาพชีวิตดี - ชีวีมีสุข วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ระเบียบ วสท.สปท.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2559
สารคดีวันกองทัพไทย2557.
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2552 - 2556
 รวม Link!
 สภาพอากาศ


 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats