Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ
    โครงสร้าง วสท.
    รายนามผู้บังคับบัญชา
    รายนามข้าราชการ
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 welcome
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวและกิจกรรมการศึกษา
การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร [14 ก.ย.60]
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 [7 ก.ย.60]
พิธีปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2560 [23 ส.ค.60]
ตารางสอน นศ.วสท.58 [7-25 ส.ค.60]
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2560 [7 ส.ค.60]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก [19 -22 มิ.ย. 60]
แถลงปกป้องเอกสารวิจัย ของ นศ.วสท.รุ่นที่ 58 [30-31 พ.ค.60]
ศึกษาพื้นที่ภาคใต้ [21-26 พ.ค.60]
บรรยายพิเศษ เรื่องโครงการพระราชดำริ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล [29 พ.ค.60]
พิธีเปิดกีฬาสานสายใย สายสัมพันธ์ วสท.58 สจว.117 [30 มี.ค.60]
ศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [29 มี.ค.60]
บรรยายพิเศษ เรื่องความเป็นผู้นำทางทหารและประสบการณ์การบริหารงานกองทัพ โดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ [27 มี.ค.60]
แถลงความคืบหน้าเอกสารวิจัย ของ นศ.วสท.รุ่นที่ 58 [28 ก.พ.60]
ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง เรื่อง แนวความคิดของนักการทหารที่สำคัญ [21 ก.พ.60]
ชมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2017 จว.ชลบุรี [17ก.พ.60]
บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้นำกองทัพ โดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน [14 ก.พ.60]
เปิดการสัมมนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 [8 ก.พ.60]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [22-28 ม.ค.60]
แนวคิดทฤษฎีด้านต่างๆ ทีนิยมใช้ในการเขียนเอกสารวิจัย
เอกสารนำวิชา การเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วสท.รุ่นที่ 56
คู่มือแนะนำหลักการเขียนเอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 56
เอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 55
..อ่านข่าวทั้งหมด >>
 กิจกรรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 11.08.60 วสท.ร่วมกิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2560 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำข้าราชการร่วมกิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)
 11.08.60 รอง ผบ.วสท.สปท. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  จัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 10.08.60 อวยพรวันคล้ายวันเกิด ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 อวยพระเนื่องในวันคล้าวันเกิด พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 31.07.60 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 27.07.60 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พลโท วรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58  และข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 26.07.60 บันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9
เมื่อวันที่ 26 กรกรฎาคม  2560 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีอศิรวาท กับ คณะผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9  ณ สทท.ช่อง 11
 05.07.60 บันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 5 กรกรฎาคม  2560 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับ คณะผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ณ สทท.ช่อง 11
 07.06.60 คณะนายทหารนักเรียน จาก Repulic of Korea joint Forces Staff College ชมกิจการ วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560  Brig.Gen.Hong  Sungho นำคณะ  Repulic of Korea joint Forces Staff College เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และชมกิจการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และคณะอาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 15.05.60 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานของรัฐ
เมื่อวันที 15 พฤษาคม 2560 พลโทวรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 24.04.60 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 61 ปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2561  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 61 ปี  โดยมี พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธี และในปีนี้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ได้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2560 รวม 3 ท่าน  และกำหนดพิธีมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ โดยมี พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งได้แก่ 1.นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงแลการบินเกษตร (วสท.รุ่นที่ 41) 2.นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (วสท.รุ่นที่ 45) และ พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (วสท.รุ่นที่ 46)
 11.04.60 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560  พลโท วรพล เยี่ยมแสทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 21.03.60 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน 1 คน สิบโทหญิง จิรัชญา สวนแก้ว เป็น สิบเอกหญิง และร่วมแสดงความยินดี กับ พันเอกณัฐพัชร์ หลักทรัพย์ รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร (อัตรา พลตรี) และ แสดงความยินดี กับ ข้าราชการดีเด่น จำนวน 2 คน ได้แก่ นาวาอากาศเอก ปิยะ จารุอารยนันท์ และ จ่าสิบเอกหญิง อุษา มั่นเจียม ตลอดจน แสดงความยินดี กับ สิบตรี กิตติรัตน์ อินทรรักษ์ ที่สามารถสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน กองหนุน เป็นสัญญาบัตร ประจำปี 2560  ตำแหน่ง ประจำแผนกคลัง กองคลัง  กรมการขนส่งทหารบก โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 15.02.60 รอง ผบ.ทสส.(3) เยี่ยมชมกิจการ กองจำลองยุทธ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 พลอากาศเอก สุทธิพันธ์  กฤษณคุปต์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (3) นำคณะ เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลโท วรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ นาวาอากาศเอก ชนินทร เฉลิมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม
 06.01.58 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 พลเรือตรี  คงคา  เทพกุญชร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ ในประเทศ ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 2
 29.12.59 อวยพรปีใหม่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 พลอากาศตรี กระมล ทองประมูล เสนาธิการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 ขอรับพรจาก พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 27.12.59 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหารชั้นประทวน
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน 3 คน ได้แก่ ชั้นยศ สิบเอก ให้แก่ สิบโท สุเมธ  สิทธิศรีจันทร และ สิบโท อรรณนพ เชื้อศรี  และ ชั้นยศ จ่าอากาศเอกหญิง  ให้แก่ จ่าอากาศโทหญิง ชนิตา อบอุ่น  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 27.12.59 พิธีทำบุญ - ฟังบรรยายธรรม และตักบาตร น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่  27 ธันวาคม  2559  พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ  เข้าร่วมพิธีทำบุญ - ฟังบรรยายธรรม และตักบาตร น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี โดยมี พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 01.12.59 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่  1 ธันวาคม  2559  พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี โดยมี พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
 30.11.59 วสท. ออกกำลังกายตามนโยบาย นรม.
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหารออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ รับสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี
 22.11.59 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหารสัญญาบัตร
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ได้แก่ ชั้นยศ นาวาอากาศเอก ให้แก่ นาวาอากาศโท ดอน  คล้ายทับทิม และ ชั้นยศ ร้อยโท ให้แก่ ร้อยตรี ชัชวาล  แสนสุทธิ์  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 14.11.59 ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 พลเอก สุรสิทธิ์  ถาวร  ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และนำคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลโท วรพล  เยี่ยมแสงทองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมภารกิจของวิทยาลัยฯ
..อ่านข่าวทั้งหมด >>
 ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม วสท.
25 September 2560
san mon tue wed thu fri sat
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
             
Full calendar
30.08.60  ปัจฉิมนิเทศ วสท.58 (30 ส.ค. - 1 ก.ย.60)
07.09.60  พิธีปิดการศึกษา วสท.58
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร / บทความ / สาระน่ารู้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตุลา.60
คู่มือการจัดการความรู้ วสท.สปท. ประจำปี 2560 เรื่อง กระบวนการจัดทำเอกสารวิจัย
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ พ.ศ.2558
ตารางสอน นศ.วสท.58
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นโยบายกองทัพไทย
นโยบาย ผบ.ทสส.
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2558 -2562
คู่มือแนะนำหลักการเขียนเอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 56
รายชื่อ นศ.วสท.รุ่นที่ 56
โครงการ คุณภาพชีวิตดี - ชีวีมีสุข วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ระเบียบ วสท.สปท.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๑
เอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ ของ วสท.
สารคดีวันกองทัพไทย2557.
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร รุ่นที่ 49 - 54
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2552 - 2556
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 รวม Link!
 สภาพอากาศ


 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats