Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ
    โครงสร้าง วสท.
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 welcome
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวและกิจกรรมการศึกษา
ศึกษาดูงาน ศม.และ ศป. [13 พ.ย.62]
บรรยายพิเศษ โดย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [12 พ.ย.62]
พิธีไหว้ครู [7 พ.ย.62]
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 [ 7 พ.ย.62]
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษา วสท. รุ่นที่ 61 [30 ต.ค. - 1 พ.ย.62]
รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 [21 ต.ค.62]
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ในส่วนของข้าราชการพลเรือน และมิตรประเทศ [7 ต.ค.62]
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 [13 ก.ย.61]
ปัจฉิมนิเทศ นศ.วสท.รุ่นที่ 60 [10-11 ก.ย.60]
แถลงยุทธศาสตรชาติ [5 ก.ย.62]
พิธีปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562 [23 ส.ค.62]
พิธีเปิดกีฬา วสท.60 สจว.119 [7 ส.ค.62]
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562 [2 ส.ค.62]
พิธีเปิดการฝึกร่วม ยุทธเสนา ประจำปีการศึกษา 2562 [2 ส.ค.62]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก [16-21 มิ.ย.62]
ศึกษาพื้นที่ภาคใต้ [22 พ.ค.- 1 มิ.ย.62]
บรรยายพิเศษ โดย รองเสนาธิการทหารบก [2 เม.ย.62]
..อ่านข่าวทั้งหมด >>
 กิจกรรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 03.10.62 ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะข้าราชการ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 พลเรือโท  ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ คณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน  ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 30.09.62 พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ให้แก่ พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารท่านใหม่ ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 17.09.62 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน 1 คน นางสาว พิมณัฐชา หงษาวง  เป็น สิบตรีหญิง โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 02.09.62 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 คน เรือโทหญิง ศิริลักษณ์  หอมกระจุย เป็น เรือเอกหญิง  โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 28.08.62 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 07.08.62 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ วสท.สปท. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563
 24.07.61 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
..อ่านข่าวทั้งหมด >>

 ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม วสท.
22 November 2562
san mon tue wed thu fri sat
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
             
Full calendar
13.10.62  /ดูงาน กปพ.,ศม.
14.11.62  /ดูงาน รพศ.,ศป.
15.11.62  /ดูงาน อยุธยา
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร / บทความ / สาระน่ารู้
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตุลาคม.62
คู่มือฝ่ายเสนาธิการร่วม
ความสมควรเดินอากาศกับอากาศยานทหาร โดย น.อ.จักรี รังสิทธุ์
คู่มือการจัดการความรู้ วสท.สปท. ประจำปี 2560 เรื่อง กระบวนการจัดทำเอกสารวิจัย
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ พ.ศ.2558
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นโยบายกองทัพไทย
นโยบาย ผบ.ทสส.
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2558 -2562
คู่มือแนะนำหลักการเขียนเอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 56
โครงการ คุณภาพชีวิตดี - ชีวีมีสุข วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ระเบียบ วสท.สปท.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2559
สารคดีวันกองทัพไทย2557.
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2552 - 2556
 รวม Link!

 สภาพอากาศ


 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats