Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ
    โครงสร้าง วสท.
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 welcome
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวและกิจกรรมการศึกษา
ปัจฉิมนิเทศ นศ.วสท.รุ่นที่ 60 [10-11 ก.ย.60]
แถลงยุทธศาสตรชาติ [5 ก.ย.62]
พิธีปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562 [23 ส.ค.62]
พิธีเปิดกีฬา วสท.60 สจว.119 [7 ส.ค.62]
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562 [2 ส.ค.62]
พิธีเปิดการฝึกร่วม ยุทธเสนา ประจำปีการศึกษา 2562 [2 ส.ค.62]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก [16-21 มิ.ย.62]
ศึกษาพื้นที่ภาคใต้ [22 พ.ค.- 1 มิ.ย.62]
บรรยายพิเศษ โดย รองเสนาธิการทหารบก [2 เม.ย.62]
บรรยายพิเศษ โดย เสนาธิการทหารเรือ [26 มี.ค.62]
บรรยายพิเศษ โดย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [28 ก.พ.62]
ชมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2019 จว.ชลบุรี [16ก.พ.62]
การแข่งขันกีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [7 ก.พ.62]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [21-27 ม.ค.61]
บรรยายพิเศษ โดย พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เรื่องบทบาท ภารกิจ และขีดความสามารถของกองทัพไทย รวมทั้งแนวทางการใช้กำลังของกองทัพไทยในการปฏิบัติการต่างๆ [22 ม.ค.62]
บรรยายพิเศษ โดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส เรื่องโครงร่างกระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร [17 ม.ค.62]
บรรยายพิเศษ โดย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี[3 ม.ค.62]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [16-22 ธ.ค.61]
..อ่านข่าวทั้งหมด >>
 กิจกรรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 02.09.62 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 คน เรือโทหญิง ศิริลักษณ์  หอมกระจุย เป็น เรือเอกหญิง  โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 28.08.62 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 07.08.62 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ วสท.สปท. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563
 24.07.61 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 11.07.62 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 คน ร้อยโทหญิง รพีพรรณ  อภิชาตินนท์  เป็น ร้อยเอกหญิง โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 05.05.62 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2 คน พันตรีหญิง อนัญญา อ่ำกลิ่น  และ นาวาอากาศตรี พิษณุ วัฒนพานิช เป็น พันโทหญิง และ นาวาอากาศโท โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 27.05.62 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยม วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ กรุณามาตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดย เข้าชม ห้องบรรยาย และอาคารกองจำลองยุทธ โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ
 17.05.62 มอบประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารและคณะ เข้าพบ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ./ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 (นศ.วสท.รุ่นที่ 47) เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะที่ท่านได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จในสายงานวิชาชีพของตน เป็นผู้ที่เสียสละ กระทำคุณประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติ ประจำปี 2562
 24.04.62 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 63 ปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2562  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 63 ปี  โดยมี  พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ
 23.04.62 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานของรัฐ
เมื่อวันที 23 เมษายน 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 18.04.62 พิธีสรงน้ำพระ ฟังธรรม ตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 พลตรี ทนงศักดิ์ รองทิม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำกำลังพล วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมฟังธรรม ตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ จัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 11.04.62 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562  พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 และข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 28.02.62 ซ้อมระบบป้องกันอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร จัดการซ้อมระบบป้องกันอัคคีภัย การขนย้ายอุปกรณ์กรณีประสบอัคคีภัย ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 28.02.62 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในส่วนของ ทบ.
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พลเรือโท วุุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ (ทบ.)
..อ่านข่าวทั้งหมด >>

 ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม วสท.
17 September 2562
san mon tue wed thu fri sat
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30          
             
Full calendar
10.09.62  /ปัจฉิมนิเทศ
13.09.62  /ปิดการศึกษา วสท.60
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร / บทความ / สาระน่ารู้
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตุลาคม.62
คู่มือฝ่ายเสนาธิการร่วม
ความสมควรเดินอากาศกับอากาศยานทหาร โดย น.อ.จักรี รังสิทธุ์
คู่มือการจัดการความรู้ วสท.สปท. ประจำปี 2560 เรื่อง กระบวนการจัดทำเอกสารวิจัย
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ พ.ศ.2558
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นโยบายกองทัพไทย
นโยบาย ผบ.ทสส.
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2558 -2562
คู่มือแนะนำหลักการเขียนเอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 56
โครงการ คุณภาพชีวิตดี - ชีวีมีสุข วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ระเบียบ วสท.สปท.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2559
สารคดีวันกองทัพไทย2557.
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2552 - 2556
 รวม Link!

 สภาพอากาศ


 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats