Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ
    โครงสร้าง วสท.
    รายนามผู้บังคับบัญชา
    รายนามข้าราชการ
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 welcome
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวและกิจกรรมการศึกษา
แถลงความคืบหน้าเอกสารวิจัย ของ นศ.วสท.รุ่นที่ 59 [28 ก.พ.61]
ชมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2018 จว.ชลบุรี [17ก.พ.61]
การเสวนา เรื่อง ตัวอย่างการนำเสนอเอกสารวิจัย [14 ก.พ.61]
วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [8 ก.พ.61]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [21-27 ม.ค.61]
การทดสอบร่างกาย นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 [17 ม.ค.61]
บรรยาย เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร [11 ม.ค.61]
ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่องแนวความคิดของนักการทหารที่สำคัญ The Concept of Important Military Officer [9ม.ค.61]
ศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [4 ม.ค.62]
แถลงโครงร่างเอกสารวิจัย [26 - 27 ธ.ค.60]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [17-23 ธ.ค.60]
บรรยาย เรื่อง หลักการเขียนเอกสารวิจัย โดย ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาภรณ์ [1 ธ.ค.60]
ศึกษาดูงาน ศูนย์การทหารม้า ศูนย์การทหารปืนใหญ่ [29 พ.ค.60]
ศึกษาดูงานหน่วยราชการในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร [22-24 พ.ย.59]
..อ่านข่าวทั้งหมด >>
 กิจกรรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 14.03.61 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ
เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2561  นาวาอากาศเอก ชนินทร  เฉลิมทรัพย์ รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 09.01.61 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.ทบ.
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.ทบ. ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 08.01.61 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ ในประเทศ
 27.12.60 อวยพร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2561
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 พลอากาศตรี กระมล  ทองประมูล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนธิการทหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการหาร รุ่นท่ 59  ขอรับพรจาก พลโท วัลลภ  แดงใหญ่  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2560
 21.12.60 ฟังธรรม และตักบาตร
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 พลเรือตรี ประวิณ จิตตินันทน์  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำคณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วม ฟังธรรม และตักบาตรประจำเดือนธันวาคม โดยมี พลเอกสุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันปประเทศ เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 07.12.60 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน 1 คน  นายปิยะพันธุ์  เชียงศรี เป็น สิบตรี โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 01.12.60 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ ในประเทศ
 08.11.60 สวัสดิการกำลังพล วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้ง และมอบของขวัญวันเกิดกำลังพล รอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
 07.11.60 ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 พลเอก สุรสิทธิ์  ถาวร  ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และนำคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยม กิจการของวิทยาลัยฯ
 06.11.60 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน พันจ่าเอก จำนวน 2 นาย ได้แก่ พันจ่าโท จตุพร  โกศล และ พันจ่าโท จตุรมิตร  เพียรดำรงศักดิ์ และ พันจ่าอากาศเอกหญิง ให้แก่ พันจ่าอากาศโทหญิง ปาณิศา  ใจแจ้ง  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี
 02.11.60 ฌาปนกิจศพ บิดา จ.ส.อ.หญิงอุษา มั่นเจียม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นาย โปรด  มีวัตร บิดา จ่าสิบเอกหญิง อุษา  มั่นเจียม ณ วัดอัมฤต  จังหวัดนนทบุรี
..อ่านข่าวทั้งหมด >>
 ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม วสท.
19 March 2561
san mon tue wed thu fri sat
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31
             
Full calendar
04.03.61  นศ.วสท.59 ดูงานต่างประเทศ [4-16 มี.ค.61]
21.03.61  สัมมนากระบวนการออกแบบเอกสารวิจัย
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร / บทความ / สาระน่ารู้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เม.ย.61
คู่มือการจัดการความรู้ วสท.สปท. ประจำปี 2560 เรื่อง กระบวนการจัดทำเอกสารวิจัย
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ พ.ศ.2558
ตารางสอน นศ.วสท.59
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นโยบายกองทัพไทย
นโยบาย ผบ.ทสส.
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2558 -2562
คู่มือแนะนำหลักการเขียนเอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 56
โครงการ คุณภาพชีวิตดี - ชีวีมีสุข วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ระเบียบ วสท.สปท.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2559
สารคดีวันกองทัพไทย2557.
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2552 - 2556
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 รวม Link!
 สภาพอากาศ


 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats