Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ
    โครงสร้าง วสท.
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 welcome
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวและกิจกรรมการศึกษา
รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 [16 ต.ค.61]
ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 ในส่วนของข้าราชการพลเรือน และมิตรประเทศ[5 ต.ค.61]
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 ในส่วนของข้าราชการพลเรือน และมิตรประเทศ [3 ต.ค.61]
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 [14 ก.ย.61]
ปัจฉิมนิเทศ นศ.วสท.รุ่นที่ 59 [10-12 ส.ค.59]
พิธีปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2561 [24 ส.ค.61]
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2561 [6 ส.ค.61]
..อ่านข่าวทั้งหมด >>
 กิจกรรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 16.10.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 คน  พันโท โอภาส  อัตตะนันท์  เป็น พันเอก โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 13.10.61 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำ ข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)
 13.10.61 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2561 พลอากาศตรี อนุุกูล อัครธรรม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำ ข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
 12.10.61 ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 พลเอก  นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และนำคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยม กิจการของวิทยาลัยฯ
 10.10.61 ตักบาตร และฟังธรรม
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำคณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วม ฟังธรรม และตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 09.10.61 เสนาธิการ วสท.สปท. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบรอบ 48 ปี
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 พลตรี ศุภธัช นรินทรภักดี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และหัวหน้าคณะ ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบรอบ 48 ปี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก อาคาร 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 09.10.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 คน  ร้อยตรี ธวัฒชัย  เรืองรุ่ง เป็น ร้อยโท โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 04.10.61 ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะข้าราชการ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 พลเรือโท  วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ คณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน  ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
..อ่านข่าวทั้งหมด >>

 ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม วสท.
18 October 2561
san mon tue wed thu fri sat
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31      
             
Full calendar
26.10.61  เปิดการศึกษา วสท.รุ่นที่ 60
01.11.61  พัฒนาความสัมพันธ์ วสท.รุ่นที่ 61(-2 พ.ย.61)
08.11.61  ไหว้ครู วสท.รุ่นที่ 60
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร / บทความ / สาระน่ารู้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ต.ค.61
คู่มือการจัดการความรู้ วสท.สปท. ประจำปี 2560 เรื่อง กระบวนการจัดทำเอกสารวิจัย
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ พ.ศ.2558
ตารางสอน นศ.วสท.59
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นโยบายกองทัพไทย
นโยบาย ผบ.ทสส.
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2558 -2562
คู่มือแนะนำหลักการเขียนเอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 56
โครงการ คุณภาพชีวิตดี - ชีวีมีสุข วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ระเบียบ วสท.สปท.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2559
สารคดีวันกองทัพไทย2557.
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2552 - 2556
 รวม Link!

 สภาพอากาศ


 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats