รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ 1  
วันMondayที่ 09 December พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่ 9ธันวาคม 2562 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุณาแนะนำหลักสูตร ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ 1  ณ อาคารกองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::