กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 17  
วันTuesdayที่ 24 December พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 24 รูป 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 0900 พลอากาศตรี อนุกูล อัครธรรม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 17
และ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 1600 พลเรือโทไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 17  ในพื้นที่ จังหวัดกาญจบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับรู้ และเข้าใจกิจกรรมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา อาจารย์ กับ นักศึกษา ให้เกิดความคุ้นเคย อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในหลักสูตร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24

Back to Top ::: Close :::