ผบ.วสท.สปท. มอบแนวทางการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจาก ไวรัส COVID-19  
วันMondayที่ 16 March พ.ศ. 2563 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุณามอบแนวทางการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 ให้กับ กำลังพล วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส บก.ทท. รุ่นที่ 17  และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ 1 ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::