มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานของรัฐ  
วันFridayที่ 25 September พ.ศ. 2563 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที 25 กันยายน  2563  พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::