บันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
วันWednesdayที่ 20 May พ.ศ. 2563 จำนวน 1 หน้า รวม 1 รูป 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  2563 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีอศิรวาท กับ คณะผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ สทท.ช่อง 11

รูปที่ 1

Back to Top ::: Close :::