พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563  
วันTuesdayที่ 12 May พ.ศ. 2563 จำนวน 1 หน้า รวม 7 รูป 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2563  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563  ให้แก่ ศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ คือ นาย จรัลธาดา  กรรณสูต  องคมนตรี ( นศ.วสท.รุ่นที่ 38 ) โดย  พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ นักศึกษา และนายทหารนักเรียน ของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  มอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563  ณ ห้องรับรอง ทำเนียบองคมนตรี


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7

Back to Top ::: Close :::