วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 64 ปี  
วันFridayที่ 24 April พ.ศ. 2563 จำนวน 1 หน้า รวม 21 รูป 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2563  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 64 ปี  โดยมี พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธี


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21

Back to Top ::: Close :::