กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  
วันTuesdayที่ 03 December พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 4 รูป 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วม กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย การตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากวัดกาญจนาสิงหาสน์วรวิหาร พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และ กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4

Back to Top ::: Close :::