ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะข้าราชการ  
วันThursdayที่ 03 October พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 พลเรือโท  ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ คณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน  ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::