มอบประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562  
วันFridayที่ 17 May พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 3 รูป 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารและคณะ เข้าพบ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ./ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 (นศ.วสท.รุ่นที่ 47) เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะที่ท่านได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จในสายงานวิชาชีพของตน เป็นผู้ที่เสียสละ กระทำคุณประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติ ประจำปี 2562

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3

Back to Top ::: Close :::