มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานของรัฐ  
วันTuesdayที่ 23 April พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 10 รูป 

เมื่อวันที 23 เมษายน 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10

Back to Top ::: Close :::