อวยพรวันคล้ายวันเกิด ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
วันThursdayที่ 14 February พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พลตรี ทนงศักดิ์  รองทิม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::