วสท. ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ  
วันWednesdayที่ 16 January พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 18 รูป 

เมื่อวันที่  16 มกราคม 2562  พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ ในพื้นที่ในส่วนพื้นที่ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รับผิดชอบ ร่วมกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18

Back to Top ::: Close :::