การประชุม เตรียมการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562  
วันTuesdayที่ 15 January พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 5 รูป 

เมื่อวันที 15 มกราคม 2562 พลอากาศตรี อนุุกูล อัครธรรม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5

Back to Top ::: Close :::