อวยพร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2562  
วันThursdayที่ 26 December พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 3 รูป 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 พลตรี ทนงศักดิ์ รองทิม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนธิการทหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ขอรับพรจาก พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2562


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3

Back to Top ::: Close :::