รอง ผบ.ทสส.(1) เยี่ยมชมกิจการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
วันMondayที่ 22 October พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 11 รูป 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (1) นำคณะ เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  คณะผู้บริหารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11

Back to Top ::: Close :::