เสนาธิการ วสท.สปท. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบรอบ 48 ปี  
วันTuesdayที่ 09 October พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 3 รูป 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 พลตรี ศุภธัช นรินทรภักดี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และหัวหน้าคณะ ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบรอบ 48 ปี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก อาคาร 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3

Back to Top ::: Close :::