ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะข้าราชการ  
วันThursdayที่ 04 October พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 7 รูป 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 พลเรือโท  วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ คณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน  ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7

Back to Top ::: Close :::