วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ไซเบอร์ทหาร ครบรอบ 1 ปี  
วันMondayที่ 01 October พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 3 รูป 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 พันเอกทักษิณ  สิริสิงห รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนวิทยาลัยเสนาธิการหาร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ไซเบอร์ทหาร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 7 กองบัญชาการทหารสูงสุด (ถนนแแจ้งวัฒนะ)

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3

Back to Top ::: Close :::