ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 62 ในส่วนข้าราชการพลเรือน  
วันMondayที่ 05 October พ.ศ. 2563 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 62 ในส่วนของข้าราชการพลพลเรือน ที่เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 62  ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::