พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61  
วันTuesdayที่ 17 September พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 17 รูป 

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 โดยมี พลเรือโท ไกรสรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17

Back to Top ::: Close :::