พิธีเปิดการฝึกร่วม (ยุทธเสนา 63) วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2563  
วันMondayที่ 03 August พ.ศ. 2563 จำนวน 1 หน้า รวม 21 รูป 

พลเอก  เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกร่วม (ยุทธเสนา 63) วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร / ผู้อำนวยการฝึกร่วม พร้อมผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ  ให้การต้อนรับ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21

Back to Top ::: Close :::