ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Page of 3 Next
วันSundayที่ 15 December พ.ศ. 2562 จำนวน 3 หน้า รวม 90 รูป 

วันที่ 15-21 ธันวาคม 2562 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 เดินทางศึกษาดูงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  กกล.สุรนารี /อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร / ผามออีแดง / วัดพระธาตุพนม /หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยลำน้ำโขง / CSR โครงการ วสท.รวมใจภักดิ์  รักษ์โลก เติมความฝัน ปั่นรอยยิ้ม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย / มหาวิทยาลัยขอนแก่น /วัดพระธาตุหนองแวง/ กองัพภาคที่ 2 /สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30

Back to Top ::: Close :::
Page of 3 Next