ผบ.สปท. บรรยายพิเศษให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61  
วันTuesdayที่ 12 November พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 9 รูป 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2562 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุณาให้เกียรติบรรยายพิเศษ ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61  ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9

Back to Top ::: Close :::