รายงานตัวเข้ารับการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61  
วันMondayที่ 21 October พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 10 รูป 

เมื่อวันที่  21ตุลาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 เข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม โดยมี พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และคณะอาจารย์ให้การต้อนรับ และ แนะนำหลักสูตร ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10

Back to Top ::: Close :::