ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ในส่วนข้าราชการพลเรือน  
วันMondayที่ 07 October พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ในส่วนของข้าราชการพลพลเรือน ที่เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61  ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::