ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 ในส่วนพลเรือน และมิตรประเทศ  
วันFridayที่ 05 October พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 4 รูป 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561  พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านการบริหารการศึกษา กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 ในส่วนของพลเรือน และมิตรประเทศ ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4

Back to Top ::: Close :::