ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Page of 3 Next
วันMondayที่ 28 January พ.ศ. 2562 จำนวน 3 หน้า รวม 99 รูป 

วันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 เดินทางศึกษาดูงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด /กกล.สุรนารี ค่ายวีรวัฒนโยธิน/ ผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ/หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี /กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ มอบอุปกรณ์กีฬาพร้อมทุนการศึกษา และเมล็ดพันธุ์พืช ณ รร.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี/ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ทภ.2 / บน.1/สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33

Back to Top ::: Close :::
Page of 3 Next