รองเสนาธิการทหารเรือ บรรยายพิเศษ แก่ นศ.วสท.รุ่นที่ 60  
วันTuesdayที่ 02 April พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 5 รูป 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562  พลโท พีระ  ฉิมปรี รองเสนาธิการทหารบก บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของกองทัพบกในการรักษาความมั่นคงของชาติ  ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย อาคาร วสท.สปท.

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5

Back to Top ::: Close :::