รายงานตัวเข้ารับการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60  
วันTuesdayที่ 16 October พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 เข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และคณะอาจารย์ให้การต้อนรับ และ แนะนำหลักสูตร ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::