พิธีเปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2561  
วันMondayที่ 06 August พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 39 รูป 

พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี เสนาธิการทหาร กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกร่วม วิทยาลัยเสนาธิการ  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการทัพบก สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องพิบูลสงคราม อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลโท พร พิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร / ผู้อำนวยการฝึกร่วม พร้อมกับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ให้การต้อนรับ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36
รูปที่ 37
รูปที่ 38
รูปที่ 39

Back to Top ::: Close :::