ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59  
วันThursdayที่ 14 June พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการหาร รุ่นที่ 59 ณ ห้องบรรยาย อาคาร วสท.

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::