พิธีไหว้ครู ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิกรทหารท่านใหม่  
วันMondayที่ 09 April พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2561 คณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 กระทำพิธีไหว้ครู เนื่องในวาระที่ พลโท พร ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  เข้ารับตำแหน่งวาระเมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย อาคาร วสท.สปท.

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::