ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Page of 3 Next
วันSundayที่ 21 January พ.ศ. 2561 จำนวน 3 หน้า รวม 96 รูป 

เเมื่อวันที่ 21 -27 มกราคม 2561 พลเรือตรี ประวิณ  จิตตินันทน์ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 เดินทางดูกิจการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง/วัดพระธาตุพนมวรวิหาร /วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทาลัยนครพนม/สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /ธนาคารแห่งประเทศไทย สน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /วัดพระธาตุหนองแวง /กองทัพภาคที่ 2 /บน.1 ชมการแสดงยุทโธปกรณ์ static show /สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33

Back to Top ::: Close :::
Page of 3 Next