การทดสอบร่างกาย นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59  
วันWednesdayที่ 17 January พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 9 รูป 

พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็นประธานในการทดสอบร่างกาย นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9

Back to Top ::: Close :::