ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวความคิดของนักการทหารที่สำคัญ  
วันTuesdayที่ 09 January พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561  พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวความคิดของนักการทหารที่สำคัญ The Concept of Important Military Officer ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 โดยมี พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย อาคาร วสท.สปท.

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::