ผศ.ดร.ปรีชญา นักฟ้อน บรรยายแนะนำการจัดทำเอกสารวิจัย  
วันMondayที่ 06 November พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 11 รูป 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  ผศ.ดร.ปรีชญา  นักฟ้อน บรรยายเรื่อง กระบวนการและการออกแบบวิจัยให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหารรูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11

Back to Top ::: Close :::