ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59  
วันMondayที่ 16 October พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560  พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุณามา พบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านการบริหารการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::