พิธีเปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2560  
วันWednesdayที่ 10 August พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 29 รูป 

พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (1) กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการ  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการทัพบก สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องพิบูลสงคราม อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร / ผู้อำนวยการฝึกร่วม พร้อมกับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ให้การต้อนรับ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29

Back to Top ::: Close :::