เยื่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วันWednesdayที่ 29 March พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 16 รูป 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 พลอากาศตรี กระมล  ทองประมูล เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 ชมกิจการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วัดพระศรีสรรเพชญ์ /พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา /พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช /วัดใหญ่ชัยมงคล  โดยมี อาจารย์ สด  แดงเอียด ให้เกียรติมาบรรยาย

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16

Back to Top ::: Close :::