พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน อดีต ผู้บัญชาการทหารบก บรรยายพิเศษ  
วันTuesdayที่ 14 February พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 8 รูป 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน อดีต ผู้บัญชาการทหารบก  ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้นำกองทัพ โดยมี พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ  ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8

Back to Top ::: Close :::