ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Page of 3 Next
วันSundayที่ 22 January พ.ศ. 2560 จำนวน 3 หน้า รวม 87 รูป 

เเมื่อวันที่ 22 -28 มกราคม 2559 พลโท วรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 เดินทางดูกิจการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  กกล.สุรนารี/กองทัพภาคที่ 2 /กองบิน 1/ สถาบันวิจัยซินโครตรอน / วัดพระธาตุพนมวรวิหาร /อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร /กิจกรรม CSR โรงเรียนโศกขามป้อม /หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง/วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม / สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33

Back to Top ::: Close :::
Page of 3 Next