พิธีเปิดหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58
Page of 2 Next
วันThursdayที่ 20 October พ.ศ. 2559 จำนวน 2 หน้า รวม 69 รูป 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559  พลเอก สุรสิทธิ์  ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 โดยมี  พลโท วรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ ในส่วนนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 ประกอบด้วย สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 3 นาย  กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 19 นาย กองทัพบก จำนวน 26 นาย กองทัพเรือ จำนวน 8 นาย กองทัพอากาศ จำนวน 10 นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 นาย  ข้าราชการพลเรือน จำนวน 17 คน และนายทหารจากมิตรประเทศ (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ สหพันธรัฐมาเลเซีย) จำนวน 2 นาย รวมทั้งสิ้น  86 คน

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36

Back to Top ::: Close :::
Page of 2 Next