ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58  
วันTuesdayที่ 18 October พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 13 รูป 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558  พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุณามา พบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านการบริหารการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13

Back to Top ::: Close :::