พิธีเปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการการทัพบก สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2559  
วันWednesdayที่ 10 August พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 45 รูป 

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (1) กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการ  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการทัพบก สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องพิบูลสงคราม อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร / ผู้อำนวยการฝึกร่วม พร้อมกับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องันราชอาณาจักร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ให้การต้อนรับ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36
รูปที่ 37
รูปที่ 38
รูปที่ 39
รูปที่ 40
รูปที่ 41
รูปที่ 42
รูปที่ 43
รูปที่ 44
รูปที่ 45

Back to Top ::: Close :::