ผบ.คปอ.ทอ. บรรยายพิเศษ เรื่อง การอำนวยการยุทธ กองทัพอากาศ  
วันMondayที่ 01 August พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 16 รูป 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2559 พลอากาศเอก สุทธิพงษ์  อินทรียงค์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 เรื่อง การอำนวยการยุทธ กองทัพอากาศ  ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16

Back to Top ::: Close :::