การสัมมนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1  
วันWednesdayที่ 03 February พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 25 รูป 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการทหาร (1)  กรุณาเป็นประธานในการเปิดสัมมนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง บทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  โดยมี พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมกับ ผู้บัญชาการวิทยาการทัพ ทั้งสามเหล่าทัพให้การต้อนรับ  ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25

Back to Top ::: Close :::